Grow and Go – Grow Your Travel Business

Onko sinun yrityksesi valmis kansainvälistymään? Siinä tapauksessa uusi Grow and Go -yhteistyöryhmä on juuri sinun yritystäsi varten. Tarjoamme sinulle väylän monipuoliseen yhteistyöhön Visit Finlandin kanssa, verkostoja alueen muiden yrittäjien kanssa sekä tukea kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin. Tutustu tarkemmin ryhmän tarkoitukseen, tavoitteisiin sekä kriteereihin ja ilmoittaudu mukaan.

Viedään Pohjois-Karjala yhdessä maailmankartalle!

vk kesa laituri ryhma laiturilla

Grow and Go -ryhmän tavoitteet

Yhteistyöryhmän tavoitteena on parantaa Pohjois-Karjalan matkailutoimijoiden kansainvälisten toimenpiteiden yhteistä suunnittelua, toteuttamista, vaikuttavuutta sekä niistä viestimistä. Kansainvälisten matkailijoiden osuuden kasvu Pohjois-Karjalassa on yksi VisitKarelian Kohti miljoonaa yöpymisvuorokautta vuoteen 2030 mennessä -kasvustrategian päätavoitteista.


 

Mikä on Grow and Go -ryhmä?

 • Toimii maakuntatason iskuryhmänä kansainvälisen matkailun kasvun aikaansaamiseksi
 • On keskitetty tuki matkailun kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin
 • Madaltaa kynnystä ja helpottaa yritysten osallistumista maakunnan matkailukentän kansainvälisiin toimenpiteisiin
 • Yhdistää alueen kansainväliset matkailuyritykset ja matkailun kehittäjät tarjoten tiedon ja kokemusten jakoa sekä antaa vertaistukea toinen toisilleen.

Mitä ryhmä tarjoaa?

 • VisitKarelian kansainväliset toimenpiteet keskittyvät yritysyhteistyössä Grow and Go -ryhmän yrityksiin
 • Ryhmän yritykset pääsevät monipuolisesti yhteistyöhön Visit Finlandin kanssa. Mukana olo mahdollistaa mm. osallistumisen kansainvälisiin workshopeihin, koulutuksiin sekä yhteisnäkyvyyteen- ja markkinointiin. Lisäksi Grow and Go -ryhmän yritykset ovat ensisijaisesti osana matkanjärjestäjä- ja mediavierailuja, FAM-trippejä sekä vaikuttajayhteistöitä.
 • Ryhmässä jaetaan ajankohtaista tietoa markkinoista, kohderyhmistä ja kansainvälisistä toimenpiteistä aktiivisesti ja vuorovaikutuksellisesti puolin ja toisin. Käyttöön otetaan oma tiedonjakoalusta Howspace.

Kuka voi hakea ryhmään?

 • Pohjois-Karjalan kyvykkäät kansainvälistyvät yritykset
 • Potentiaaliset kansainväliseen markkinaan kehittyjät
 • Yritykset, jotka täyttävät VisitKarelian/Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit. Mikäli yritys ei täytä kaikkia kriteereitä, se sitoutuu kuitenkin aktiivisesti kehittämään toimintaansa kriteeristön mukaisesti
 • Yritys/toimija sitoutuu vastaamaan vuosittain Visit Finlandin kansainvälistymiskyselyyn kehittämisen tukemiseksi
 • Kehitysyhtiöt voivat nimetä kansainvälistymisryhmään edustajan, jolla tehtäväkentässä keskiössä matkailun kansainvälinen kehittäminen ja toiminnalle on määritelty budjetti (esim. kansainväliset hankkeet)

 

VK naiset metsassa retkella kesa syksy

Grow and Go -ryhmän kriteerit

Yrityksen tuote / palvelu täyttää VisitKarelian ja Visit Finlandin yhteiset kansainvälistymiskriteerit ja/tai yritys on halukas kehittämään toimintaansa niiden mukaisesti:

 • Laatu: Yritys seuraa asiakastyytyväisyyttä ja kehittää palvelunsa laatua saamansa palautteen mukaan.
 • Palvelu: Asiakaslähtöisyys ja palvelualttius ovat palvelun kehittämisen kulmakiviä: henkilökunta on kielitaitoista, sitoutunutta ja ammattinsa osaavaa
 • Kestävyys: Yritys toimii kestävästi: huomioi toiminnassaan paikallisyhteisön ja ympäristön hyvinvoinnin sekä tukee paikallistaloutta ja kohtelee kaikkia asiakkaita yhdenvertaisina. Lisäksi yritys kertoo arvoistaan asiakkailleen (esim. yrityksen internetsivut, mökkikirja jne.) ja opastaa heitä vastuulliseen toimintaan kohteessa.
 • Turvallisuus: Yritys huolehtii asiakkaidensa ja henkilökuntansa turvallisuudesta sekä lain ja viranomaisten määräysten ja suositusten noudattamisesta (esim. ohjelmapalveluyritysten turvallisuusasiakirja)
 • Kapasiteetti ja verkostot: Yritys on verkostoitunut alueen muiden matkailutoimijoiden kanssa.
VK jarvimaisema nokipannu kuksa
 • Saavutettavuus: Yritys sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella tai kohteeseen on hyvät opasteet perille (omalla autolla tai vuokra-autolla liikkuvat asiakkaat, osoite- ja sijaintitiedot myös verkossa).
 • Saatavuus ja ostettavuus: Tuotekuvauksen tulee sisältää kaikki olennaiset asiat (esim. tuotesaatavuus, hinta per hlö ja tieto siitä, mitä sisältää, ryhmäkoko, kesto, opastuksen tiedot, kieli, sijainti, ehdot ja edellytykset). Avaintuotteet- ja palvelut vähintään englanniksi. Toiminnan kehittäminen digitalisaation näkökulmasta niin, että tuotteet olisivat ostettavissa verkossa.
 • Autenttisuus ja vetovoimaisuus: Yritys hyödyntää tuotekehityksessä ja markkinoinnissa aitoja suomalaisia elämyksiä ja raaka-aineita, jotka pohjautuvat joko alueen tai yleisesti Suomen vetovoimatekijöihin, perinteisiin, kulttuuriin ja elämäntapaan.
 • Liiketoiminnan tavoitteellisuus: Yrityksellä on edellytykset kannattavaan kasvuun ja se tavoittelee kansainvälistä asiakaskuntaa sekä tuntee kansainvälisen kaupan myyntipolun ja jakeluteiden käytänteet. Yrityksellä on budjetti sekä resurssipanostus kansainvälistymiseen.

Täytä Visit Finlandin Kansainvälistymiskysely

Kyselyn avulla kartoitetaan yrityksien kansainvälistä valmiutta sekä tarvetta jatkokehitykselle ja toimenpiteille. Kysely on kohdistettu yrityksille, jotka tuottavat itse matkailupalveluita matkailijoille. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia.

Täytä kysely täällä

Täytä Visit Finlandin Digivalmiuskysely

Kyselyllä kartoitetaan matkailuyrityksien digiosaamisen tasoa ja valmiuksia. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Täytä kysely täällä

A man waiting for a bus

Ilmoittaudu mukaan Grow and Go -ryhmään

Täytä ilmoittautumislomake ja hyppää mukaan ryhmän toimintaan! Lähetämme kaikille ilmoittautuneille kutsun huhti-toukokuussa yhteiseen tapaamiseen sekä linkin yhteiselle Howspace-työalustalle, joka tulee jatkossa olemaan pääasiallinen työkalu sekä viestintäkanava ryhmän toimenpiteille.

Toivomme yrittäjien sitoutumista kehittämistyöhön ja aktiivista osallistumista ryhmän toimintaan. Ryhmästä voi kuitenkin halutessaan erota milloin tahansa.

Ilmoittaudu mukaan

 

Lisätietoja ryhmästä ja sen toiminnasta saat Annalta: anna.harkonen@visitkarelia.fi tai puh. 0400 239 619.