Pohjois-Karjalan matkailutilinpito 2017-2019

Pohjois-Karjalan matkailukysyntä lisääntyi 20 miljoonalla eurolla vuosina 2017–2019, eli vuositasolla kasvua kertyi 3,9 prosenttia. Ulkomainen kysyntä kasvoi keskimäärin 15 prosenttia vuodessa, kotimaisen kysynnän kasvun jäädessä 1,7 prosenttiin vuodessa. Vuonna 2019 matkailutoimiala työllisti Pohjois-Karjalassa 3700 henkilöä eli 350 henkilöä enemmän kuin vuonna 2017. Vaikka matkailukysyntä alueella kasvoi, matkailun osuus Pohjois-Karjalan bkt:sta laski 2,1 prosenttiin vuoden 2017 2,3 prosenttista.

Pohjois-Karjalan matkailukysynnästä noin 20 prosenttia tulee ulkomailta. Koko Suomen vertailussa vuonna 2019 Pohjois-Karjala sijoittui seitsemännelle sijalle ulkomaisten matkailijoiden kysynnän osalta Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, ja Pohjanmaan kanssa. Pohjois-Karjalan ulkomaan matkailukysyntä johtuu erityisesti venäläisten Suomeen suuntautuvasta matkailusta, mutta vuosina 2017–2019 suurin kasvu tuli Keski-Euroopan markkinoilta.

Lähteet: Tilastopalvelu Rudolf, Työ- ja elinkeinoministeriö.