Toimintavuonna 2020 VisitKarelia käynnistää uuden kasvujakson 2020-2030.

VisitKarelia kasvustrategia 2020-2030 mukaisesti yhtiön toimintaa ohjaa missio:

VisitKarelia on Pohjois-Karjalan matkailun destinaatio-organisaatio (DMO),
joka kehittää ja markkinoi aluetta sekä saa merkittävää kasvua ja kauppaa alueen yrityksille.
Yhtiö on arvostettu, ammattimainen ja yhteistyökykyinen.

Tähän eteneminen vaatii VisitKarelian onnistumista:

 • Liiketoimintamahdollisuuksien ja liittyvän tiedon välittämisessä alueen toimijoille.
 • Omien työtapojen muuttamisessa digitaalisiksi.
 • Kysynnän ja myyntitoiminnan kasvua tukevassa sisällöntuotannossa.
 • Arvojen mukaisessa viestinnässä kaikissa tilanteissa, kanavissa ja kohtaamissa.
 • Markkinoinnissa, joka kasvattaa positiivista ja matkustamiseen aktivoivaa tietoisuutta toiminta-alueesta.

Toimintavuonna 2020 VisitKarelia keskittyy erityisesti tiedon jakamisen ja jalostamisen digitaalisiin toimintatapoihin.
”Se mitä tiedämme, on kommunikoitava. Se mitä haluamme tietää on selvitettävä.”

 

VisitKarelia-toimintasuunnitelmaan vuonna 2020 sisältyy mm.:

1 Polku huipulle: Kärkiviestien ja -tuotesisältöjen kaupallistaminen ja markkinointi

 • VisitKarelia kärkiviestien määrittely.
 • Kotimaan markkinointi- ja viestintäkampanja. Lue lisää >>
 • Kansainvälinen markkinointi markkinakohtaisten markkinointisuunnitelmien mukaisesti.
 • Tiedottaminen ja viestintä perinteisissä medioissa ja sosiaalisessa mediassa.
 • VisitKarelia.fi-sivuston kehitys ja ylläpito.

2 Polku huipulle: Kaikki digiin ja tiedolla johtaminen

 • Digitaalisen Tour design sisältö- ja toimintamallin käyttöönotto.
 • Jakelukanavien aktiivinen kehitystyö:
  a) Nykyisten jakelukanavien aktivointi ja myynnin tukeminen DMO toimintana sekä
  b) Uusien jakelukanavien avaaminen yhteistyössä VisitFinlandin ja kumppanuuksien kanssa. Lue lisää >>>
 • DMO toiminnan verkkosivuston avaaminen.

3 Polku huipulle: Kestävän matkailukohteen kehitys

 • VisitKarelia Sustainable toimintatavan valmistelu ja käynnistäminen. Lue lisää >>
 • VisitFinland Sustainable ohjelman käynnistäminen toiminta-alueella.

4 Polku huipulle: Kasvua, ammattimaisuutta ja uusia yrityksiä

 • Kasvustrategian aktiivinen viestintä toimialalla ja sidosryhmissä.
 • Customer success CRM-toimintamallin käyttöönotto toiminnassa.
 • Toiminta-alueen sijoittumis- ja investointitoiminnan tukeminen ja yhteistyö.
 • Valmennusohjelmien käynnistys yhdessä sidosryhmien kanssa.
 • Tutkimus- ja kehittämistyö koulutussidosryhmien kanssa.
 • Kuukausittainen sisällöntuotanto ja viestintä.

5 Kehityshanketoiminta:

 • Lakeland kasvusysäys-ohjelman valmistelu ja käynnistys. Lue lisää >>
 • Yhteistyöhankkeisiin osallistuminen.