Pro Lakeland – vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa -hanke 1.9.2021–31-10.2023

Hanke käynnistyy syyskuun alussa 2021 ja hankkeessa ovat mukana Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnat. Hankkeen toimenpiteiden päätoteuttajana on Pohjois-Karjalan matkailun kehittämis- ja markkinointiorganisaatio VisitKarelia. Lisäksi mukana ovat maakuntaliitot sekä alueiden keskeisimmät matkailuorganisaatiot.

Hankkeen tavoitteena on luoda itäisen Lakeland-alueen yritysten uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä vauhdittava yhteinen sopimusperustainen matkailuverkosto. Merkittäviä teemoja kasvun ja kehityksen polulla ovat vastuullisuus, kiertomatkatuotteet, digitaaliset myyntikanavat sekä alueiden saavutettavuus.

Pro Lakeland – vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa -hankkeen rahoitus on myönnetty osana Työ- ja elinkeinoministeriön aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoitusta.

Lue tiedote hankkeesta

Lisätietoja:

Jarno Turunen, yhteyspäällikkö, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
p. 0400 818 352, jarno.turunen@pohjois-karjala.fi

Auli Kauppinen, toimitusjohtaja, VisitKarelia
p. 040 7070 359, auli.kauppinen@visitkarelia.fi

tem-logo-hanke

 


AKKE-hanke Venäjän markkinoille 1.5.2021-

Hankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Karjalan matkailua rajojen avautuessa Venäjä-yhteistyön kautta. Toimenpiteet tuovat vahvistusta VisitKarelian kasvustrategian toteutukseen ja toimialan elpymiseen koronan jälkeen. Karjalan matkailuinfo on mukana yhteistyössä.

Hankkeessa kehitetään yhdessä matkanjärjestäjien kanssa uusia rajanylittäviä reittejä ja matkapaketteja kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa kehitetään myös luonto- ja kulttuuripainotteisia reittiehdotuksia omatoimiseen matkailuun sekä pyritään vahvistamaan matkailuyhteistyötä itäisen Suomen maakuntien ja Karjalan tasavallan välillä. Lisäksi hankkeessa toteutetaan kaksi matkailututkimusta, joista toinen liittyy Karjalasta Pohjois-Karjalaan suuntautuvan matkailun ja matkailijoiden tutkimiseen ja toinen retrojunan vaikutuksiin alueen näkyvyyteen ja matkailuun.

Hankkeen rahoittajana on Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.

Lue tiedote hankkeesta

Lisätietoja:

Anna Härkönen, Russia Account Manager, VisitKarelia
p. 0400 239 619, anna.harkonen@visitkarelia.fi

pohjoiskarjalanmaakuntaliitto-logo

 


Muutossignaalit matkakohteen uuteen markkina-asemaan -hanke 1.1.–30.6.2021

Hankkeen tavoitteena on löytää ja tunnistaa matkakohteen kysynnän ja tuotannon kasvuun vaikuttavia kansainvälisiä muutossignaaleja Euroopan, Venäjän ja Aasian markkinoilta. Näihin signaaleihin reagoimalla Pohjois-Karjalan matkailutoimiala pystyy vastaamaan koronaviruksen jälkeiseen kansainväliseen matkailukysyntään parhaalla mahdollisella tavalla.

Aineisto kerätään kultakin markkina-alueelta asiantuntijahaastatteluin. Lisäksi hyödynnetään jo olemassa olevaa tuoretta markkinakohtaista tutkimustietoa ja digitaalista dataa eri lähteistä. Aineiston analysoinnin ja raportoinnin toteuttaa VisitKarelian ulkopuolinen asiantuntijataho. Materiaalin analysoinnin jälkeen muodostuva signaalitieto viedään VisitKarelian ammattilaissivustolle, josta alueen matkailukohteet ja -yritykset voivat seurata päivittyvää tietoa myös jatkossa.

Hankkeen rahoituslähde on Matkailuelinkeinon elpymistä edistävä kehittämishankkeet -rahoitus ja rahoittajana on Etelä-Savon maakuntaliitto. 

Lue tiedote hankkeesta

Lisätietoja:

Anna Härkönen, Russia Account Manager, VisitKarelia p. 0400 239 619
Anne Kokkonen, markkinointikoordinaattori, VisitKarelia p. 040 751 2744

Etelä-Savon maakuntaliitto logo - Linkki etusivulle

 

 


Lakeland kasvusysäys 2020-2022

Lakeland kasvusysäys -hankkeen rahoitushakemus on vedetty pois päärahoittajalta

Järvi-Suomi eli Lakeland-alue tarvitsee kasvusysäyksen, jotta se pääsee eteenpäin kansainvälisen matkailun kehityksessä. Alueen omaleimaiset piirteet ja erityisesti sen luonto, on jo pitkän aikaa tunnistettu merkittäväksi kansainvälisen matkailun mahdollisuudeksi. Haasteena tuotteistuksessa on ollut riittävän kapasiteetin sekä myyntikanavien varmistaminen. Kansainvälisesti kiinnostavan ja kaupallisesti kannattavan toiminnan on perustuttava systemaattiseen ja aktiiviseen myyntitoimintaan ja tiedolla johtamiseen.

Lakeland kasvusysäys-hanke siirtää Järvi-Suomen digiaikaan ja tuo maakuntarajat ylittävän matkailutuotteiston kansainvälisten asiakkaiden saataville. Ohjelman ydin on parhaisiin Järvi-Suomesta löytyviin yksiköihin perustuvan digitaalisen  kiertomatkatuotteiston muodostaminen ja systemaattisen myynnin käynnistäminen. Ohjelma koeponnistaa kansainväliseen myyntiin tähtäävän kiertomatkareittien suunnittelu- ja varausalustan (B2B2C) ja mahdollistaa siinä muodostuvien, Suomen matkapakettilain alaisten, matkapakettien ostamisen ja myymisen ajantasaisesti, joustavasti ja kannattavasti.

Ohjelman myötä Järvi-Suomeen kehittyy testattu, tiedolla johdettu toimintamalli, joka yhdistää Lakeland-alueen toimijoita sekä kasvattaa merkittävästi alueen matkailutuloa. Kasvusysäyksen valmistelua johtaa VisitKarelia Oy.

Lisätietoja:

Markku Pyykkönen, hallituksen puheenjohtaja, VisitKarelia Oy
p. 050 340 5826, markku.pyykkonen@joensuu.fi

Leena Tervakorpi, Europe Account Manager, VisitKarelia Oy
p. 040 614 7273, leena.tervakorpi@visitkarelia.fi

ELY logo