Pro Lakeland – vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa -hanke 1.9.2021–31.10.2023

Hanke käynnistyy syyskuun alussa 2021 ja hankkeessa ovat mukana Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnat. Hankkeen toimenpiteiden päätoteuttajana on Pohjois-Karjalan matkailun kehittämis- ja markkinointiorganisaatio VisitKarelia. Lisäksi mukana ovat maakuntaliitot sekä alueiden keskeisimmät matkailuorganisaatiot.

Hankkeen tavoitteena on luoda itäisen Lakeland-alueen yritysten uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä vauhdittava yhteinen sopimusperustainen matkailuverkosto. Merkittäviä teemoja kasvun ja kehityksen polulla ovat vastuullisuus, kiertomatkatuotteet, digitaaliset myyntikanavat sekä alueiden saavutettavuus.

Pro Lakeland – vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa -hankkeen rahoitus on myönnetty osana Työ- ja elinkeinoministeriön aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoitusta.

Lue tiedote hankkeesta

Lisätietoja:

Leena Tervakorpi, projektipäällikkö, VisitKarelia
p. 040 614 72 73, leena.tervakorpi@visitkarelia.fi

tem-logo-hanke

 


Pohjois-Karjalan matkailun kotimaan kärkiviestien ja kohderyhmien määrittely 1.9.2021-28.2.2022

Hankkeen tavoitteena on selvittää sisäiseen ja ulkoiseen dataan perustuen kotimaan markkinoiden pääkohderyhmät ja luoda kohderyhmämäärittelyihin perustuen kärkiviestit, joilla Pohjois-Karjalaa markkinoidaan matkailualueena jatkossa. Hankkeen tavoitteena on myös testata eri kärkiviestien ja kohderyhmien toimivuutta käytännössä talvikauden 2021–2022 markkinoinnissa monikanavaisen digitaalisen markkinointikampanjan kautta.  Hankkeen toimenpiteiden kautta voidaan tukea talven 2021–2022 matkailusesongin onnistumista ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamista sekä alueen imagon rakentumista myös pidemmällä aikavälillä koronaviruksen muuttamassa markkinassa.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa VisitKarelia. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Pohjois-Karjalan kuntien ja matkailualueiden sekä matkailuyritysten kanssa.

Hankkeen rahoittajana on Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.

Lisätietoja:

Anne Kokkonen, Markkinointikoordinaattori, VisitKarelia
p. 040 751 2744, anne.kokkonen@visitkarelia.fi

pohjoiskarjalanmaakuntaliitto-logo

 


Kansainvälisen matkailun kehittäminen Pohjois-Karjalassa Venäjän yhteistyön kautta 1.5–31.12.2021.

Hankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Karjalan matkailua rajojen avautuessa Venäjä-yhteistyön kautta. Toimenpiteet tuovat vahvistusta VisitKarelian kasvustrategian toteutukseen ja toimialan elpymiseen koronan jälkeen. Karjalan matkailuinfo on mukana yhteistyössä.

Hankkeessa kehitetään yhdessä matkanjärjestäjien kanssa uusia rajanylittäviä reittejä ja matkapaketteja kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa kehitetään myös luonto- ja kulttuuripainotteisia reittiehdotuksia omatoimiseen matkailuun sekä pyritään vahvistamaan matkailuyhteistyötä itäisen Suomen maakuntien ja Karjalan tasavallan välillä. Lisäksi hankkeessa toteutetaan kaksi matkailututkimusta, joista toinen liittyy Karjalasta Pohjois-Karjalaan suuntautuvan matkailun ja matkailijoiden tutkimiseen ja toinen retrojunan vaikutuksiin alueen näkyvyyteen ja matkailuun.

Hankkeen rahoittajana on Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.

Lue tiedote hankkeesta

Lisätietoja:

Anna Härkönen, Russia Account Manager, VisitKarelia
p. 0400 239 619, anna.harkonen@visitkarelia.fi

pohjoiskarjalanmaakuntaliitto-logo

 


Muutossignaalit matkakohteen uuteen markkina-asemaan -hanke 1.1.–30.9.2021

Hankkeen tavoitteena on löytää ja tunnistaa matkakohteen kysynnän ja tuotannon kasvuun vaikuttavia kansainvälisiä muutossignaaleja Euroopan, Venäjän ja Aasian markkinoilta. Näihin signaaleihin reagoimalla Pohjois-Karjalan matkailutoimiala pystyy vastaamaan koronaviruksen jälkeiseen kansainväliseen matkailukysyntään parhaalla mahdollisella tavalla.

Aineisto kerätään kultakin markkina-alueelta asiantuntijahaastatteluin. Lisäksi hyödynnetään jo olemassa olevaa tuoretta markkinakohtaista tutkimustietoa ja digitaalista dataa eri lähteistä. Aineiston analysoinnin ja raportoinnin toteuttaa VisitKarelian ulkopuolinen asiantuntijataho. Materiaalin analysoinnin jälkeen muodostuva signaalitieto viedään VisitKarelian ammattilaissivustolle, josta alueen matkailukohteet ja -yritykset voivat seurata päivittyvää tietoa myös jatkossa.

Hankkeen tulokset esitellään VisitKarelian matkalun aamukahveilla 21.9.2021 klo 10-12. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Hankkeen rahoituslähde on Matkailuelinkeinon elpymistä edistävä kehittämishankkeet -rahoitus ja rahoittajana on Etelä-Savon maakuntaliitto. 

Lue tiedote hankkeesta

Lisätietoja:

Anna Härkönen, Russia Account Manager, VisitKarelia p. 0400 239 619
Anne Kokkonen, markkinointikoordinaattori, VisitKarelia p. 040 751 2744

Etelä-Savon maakuntaliitto logo - Linkki etusivulle