Pohjois-Karjalan virkistysreitit kansainväliseksi menestysvaltiksi 1.5.2022–31.6.2023

Hanke on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja VisitKarelian yhteishanke, jonka päätoteuttajana on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen päätavoitteena on Pohjois-Karjalan kuntien matkailullisesti keskeisten virkistysreittien vieminen Outdooractive-palveluun yhtenäisin kriteerein. Maakuntaliitto vastaa yhteistyön järjestämisestä kuntiin, viestinnästä ja taustamateriaalin valmistelusta. Päätehtävänä on myös laatia yhteinen kriteeristö, jonka perusteella tietosisällöt syötetään palveluun.

VisitKarelia vastaa hankkeessa hankkeen ostopalveluosiosta. Se pitää sisällään Outdooractive-alustan hankinnan ja ylläpitomaksut hankeajalta, käyttäjäkoulutukset maakuntaliiton järjestämänä sekä koodarin ja markkinointitoimiston toimenpiteet yhtenäisen sivupohjan rakentamista varten. Valmiiden reittien tietosisällöt nostetaan VisitKarelian verkkosivuille yhdeksi kokonaisuudeksi, josta kuluttajat löytävät helposti koko maakunnan merkittävimmät virkistysreitit.

Pohjois-Karjalan virkistysreitit kansainväliseksi menestysvaltiksi -hankkeen rahoittaa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha.

Lisätietoja:

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Marianne Markkanen, sisällöntuottaja, VisitKarelia
p. 040 487 4897, marianne.markkanen@visitkarelia.fi

 


Kohti miljoonan yöpymisvuorokauden kestävästi kehittyvää kohdetta – Pohjois-Karjalan matkailun elpyminen 1.4.2022–31.12.2023

Kohti miljoonan yöpymisvuorokauden kestävästi kehittyvää kohdetta – Pohjois-Karjalan matkailun elpyminen – hankkeen päätehtävä on Pohjois-Karjalan matkailutoimialan ja maakunnan kansainvälisen matkailun elvyttäminen koronan jälkeen. Hanke edistää matkailuyritysten digitalisoitumista ja valmistaa heitä laajempaan maakuntarajatkin ylittävään yhteistyöhön sekä yhteisen sähköisen markkinointi- ja myyntialustan käyttöönottoon.

Hankkeen toimenpiteiden kautta lisätään maakunnan kiinnostavuutta ja tunnettuutta kansainvälisten matkanjärjestäjien ja kuluttajien keskuudessa ja kannustetaan sekä yrittäjiä että matkailijoita kestävän matkailun ratkaisuihin. Hanke tukee tukee Pohjois-Karjalan matkailun kasvustrategiaa, jonka mukaisesti VisitKarelian visiona on olla miljoonan yöpymisvuorokauden kestävästi kehittyvä ja digitaalisesti saavutettavissa oleva Lakeland-matkakohde Suomessa.

Kohti miljoonan yöpymisvuorokauden kestävästi kehittyvää kohdetta -hankkeen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanketta rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja:

Marianne Markkanen, projektipäällikkö, VisitKarelia
p. 040 487 4897, marianne.markkanen@visitkarelia.fi

Sanelma Mäkelä, projektikoordinaattori, VisitKarelia
p. 040 614 72 73, sanelma.makela@visitkarelia.fi


Työntekijöitä ja matkailijoita Pohjois-Karjalaan 2022–2023 1.3.2022–21.12.2023

Hanke on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja VisitKarelian yhteishanke, jonka päätoteuttajana on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vastaa hankkeessa osaavan työvoiman tarpeeseen liittyvistä toimenpiteistä. Keskeisenä tavoitteena on alueen yritysten rekrytointiosaamisen ja työnantajamielikuvan kehittäminen sekä osaavan työvoiman rekrytoiminen maakuntaan alueen ulkopuolelta, jotta voidaan varmistaa yritysten toimintakyky, kasvu ja kilpailukyky.

VisitKarelia Oy vastaa hankkeessa matkailutoimialan kilpailukyvyn parantamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja yhteistyötä eri puolilla maakuntaa sijaitsevien matkailuyritysten välillä sekä lisätä matkailuyritysten liiketoimintaosaamista markkinoinnin ja mediayhteistyön osalta. Lisäksi tavoitteena on tuoda Pohjois-Karjalaa tunnetuksi vastuullisena ja vetovoimaisena matkailukohteena, nostaa alueen imagoa kotimaan matkakohteena ja lisätä alueen houkuttelevuutta erityisesti ruoka- ja elämysmatkailun näkökulmasta.

Yhtenä hankkeen toimenpiteenä toteutetaan TV-ohjelmatuotanto, jonka tavoitteena on mahdollistaa Pohjois-Karjalalle pitkäkestoinen näkyvyys houkuttelevana matkailu- ja asuinalueena.

Työntekijöitä ja matkailijoita Pohjois-Karjalaan 2022-2023 -hankkeen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). 

Lue tiedote hankkeesta ja TV-tuotannosta

Lisätietoja:

Marianne Markkanen, sisällöntuottaja, VisitKarelia
p. 040 487 4897, marianne.markkanen@visitkarelia.fi


Pro Lakeland – vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa -hanke 1.9.2021–31.10.2023

Hanke käynnistyy syyskuun alussa 2021 ja hankkeessa ovat mukana Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnat. Hankkeen toimenpiteiden päätoteuttajana on Pohjois-Karjalan matkailun kehittämis- ja markkinointiorganisaatio VisitKarelia. Lisäksi mukana ovat maakuntaliitot sekä alueiden keskeisimmät matkailuorganisaatiot.

Hankkeen tavoitteena on luoda itäisen Lakeland-alueen yritysten uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä vauhdittava yhteinen sopimusperustainen matkailuverkosto. Merkittäviä teemoja kasvun ja kehityksen polulla ovat vastuullisuus, kiertomatkatuotteet, digitaaliset myyntikanavat sekä alueiden saavutettavuus.

Pro Lakeland – vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa -hankkeen rahoitus on myönnetty osana Työ- ja elinkeinoministeriön aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoitusta.

Lue tiedote hankkeesta

Lisätietoja:

Minna Rautiainen-Cimrin, viestintä- ja markkinointipäällikkö, VisitKarelia
p. 040 545 44 05, minna.rautiainen-cimrin@visitkarelia.fi

tem-logo-hanke

 


Lakeland Finland – alueiden välinen verkostoyhteistyö 1.10.2021 – 30.9.2023

Hankkeen päätoteuttaja on Lahti Region Oy. VisitKarelia on hankkeessa osatoteuttajana yhdessä neljän muun alueorganisaation kanssa – Linnan Kehitys Oy, Visit Tampere Oy, Visit Jyväskylä Region.

Hankkeen päätavoitteena on luoda verkostossa mukana olevista maakunnista ns. Smart Destination – kohde: 1. Uudistaen olemassa olevan verkoston toimintamalleja digitalisaatiota hyödyntämällä. 2. Parantamalla Lakeland Finland -alueen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla digitaalisia kanavia hyödyntäen. 3. Vahvistaen ylimaakunnallista yhteistyötä pk-yritysten ja alueiden kansainvälistymisprosessin sujuvoittamiseksi. 4. Edistää yhteistyöalueen myynnillisyyttä luomalla yhteinen myyntikanava Lakeland-alueen kansainväliset kriteerit täyttäville kärkituotteille ja matkailusisällöille.

Rahoitusviranomainen: Päijät-Hämeen liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha (AKKE-tuki)

Lisätietoja:

Visit Lahti

Marianne Markkanen, sisällöntuottaja, VisitKarelia
p. 040 487 4897, marianne.markkanen@visitkarelia.fi