Lakeland kasvusysäys 2020-2022

Järvi-Suomi eli Lakeland-alue tarvitsee kasvusysäyksen jotta se pääsee kiinni kansainvälisen matkailun kehitykseen. Alueella on omaleimaiset piirteet ja erityisesti sen luontoon perustuva matkailu on jo pitkän aikaa tunnistettu merkittäväksi mahdollisuudeksi. Kesäkuun alussa 2020 alkanut Kasvusysäys-ohjelma aloittaa uuden jakson Lakeland-alueelle.

Haasteena Järvi-Suomen kansainvälisen matkailun tuotteistuksessa on ollut riittävän kapasiteetin ja yksikkökoon saavuttaminen. Lisäksi kansainvälisesti kiinnostavan ja kaupallisesti kannattavan toiminnan on perustuttava jatkuvasti kehittyvään, systemaattiseen ja aktiiviseen myyntitoimintaan, jonka toimintamallit vastaavat tämän päivän kansainvälistä tasoa.

Kasvusysäys siirtää Lakelandin digiaikaan ja tuo maakuntarajat ylittävän matkailutuotteiston saataville. Ohjelman ydin on kansainväliseen kysyntään vastaavan Lakeland-alueen kiertomatkatuotteiston muodostaminen, sen tuotanto- ja saavutettavuusmallien kehittäminen sekä systemaattisen myynnin käynnistäminen. Ohjelma koeponnistaa Järvi-Suomen laajuisen kiertomatkatuotteiston, joka tukeutuu parhaisiin Järvi-Suomesta löytyviin yksiköihin. Yhteinen kansainvälisille matkailijoille suunnattu tuote ja liiketoiminnan kasvun motiivi edistävät kaupallista menestystä. Ohjelman sisältö- ja jakelutiekehitys perustuu kansainvälisessä myynnissä toimivaan matkapakettien ja reittien suunnittelu- ja varausalustaan. Alusta mahdollistaa matkapakettien ja reittien B2B2C suunnittelu- ja varaustoiminnot.

Ohjelman myötä Järvi-Suomeen kehittyy koeteltu, tiedolla johdettu toimintamalli, joka yhdistää Lakeland-alueen toimijoita sekä kasvattaa merkittävästi alueen matkailutuloa.

Kasvusysäyksen valmistelua johtaa VisitKarelia Oy ja ohjelma toteutetaan yhdessä siihen osallistuvan yritys- ja aluetoimijakonsortion kanssa.

Hankkeen ohjelmajohtajana toimii Leena Tervakorpi, p. 040 614 7273, leena.tervakorpi@visitkarelia.fi