Kestävän ja vastuullisen matkailun merkitys tulee korostumaan entisestään

Visit Finlandin tavoitteena on rakentaa Suomesta kestävän matkailun kärkimaa. Myös Pohjois-Karjala on asettanut vastuullisen matkailun tavoitteen korkealle ja kestävä kehitys on yksi neljästä maakunnan matkailun kehityspolusta. Vastuulliset valinnat ohjaavat matkailuelinkeinon tuote- ja palvelukehitystä, markkinointitoimenpiteitä ja myynninedistämistä. Vastuullisuus eri ulottuvuuksineen on myös maakunnan muiden toimialojen ja kuntien yhteinen asia, ja sillä on merkitystä paikallistaloudelle, ympäristölle ja väestölle. Vastuullisuusteoista on aika tehdä näkyviä. Tavoitteemme on, että vastuullisuudesta luodaan maakunnan matkailun kilpailuetutekijä ja merkittävä osa alueen matkailubrändiä.

VK mokki syksy cottage kattaus

Kestävän kehityksen pääteemat Pohjois-Karjalan matkailussa

YK:n Agenda 2020 -kestävän kehityksen viitekehyksessä Pohjois-Karjalan matkailussa korostuvat erityisesti:

 • terveys ja hyvinvointi (3)
 • ihmisarvoinen työ ja talouskasvu (8)
 • kestävät kaupungit ja yhteisöt (11)
 • vastuullinen kuluttaminen (12)
 • vedenalainen elämä, maanpäällinen elämä (14, 15)
 • yhteistyö ja kumppanuus (17)

YK-viitekehys-kestava-kehitys

VK lautapeli mokki ryhma

Vastuullisuus on tekoja ja viestintää

Yrityksen vastuullisuusviestintään kytkeytyy joukko vastuullisuuden eri teemoja ja niistä muotoiltuja viestejä. Halutun mielikuvan saavuttamiseksi toisto on tärkeää. Kun yritys ja koko matkailualue yhdessä käyttävät ydinviestejä omassa työssään, asiakaskohtaamisissaan ja myös digitaalisissa kanavissa, mielikuva rakentuu yhtenäiseksi. Teot ja asiakaskokemukset syntyvät osaksi viestintää.

Miten tehdä vastuullisuusviestintää?

Vk kartta

Työkaluja käytäntöön

Vastuullisuutta ja kestävää kehitystä ei voi irroittaa normaalista liiketoiminnasta. Vastuullisuudella on yrityksille paljon annettavaa, ja se voi tarjota lisäarvoa esimerkiksi kustannussäästöjen, uusien asiakasryhmien, tuotekehityksen sekä  myönteisen yritys- ja työnantajamielikuvan muodossa.  Vastuullisuus voi helpottaa myös yrityksen profilointia sekä uusien asiakasryhmien löytämistä.

Olemme koonneet työkaluja, joiden avulla pääset liikkeelle ja etenemään vastuullisuuspolulla.

Poimi parhaat työkalut

VK nainen ja mies mokilla kolilla syksy mokki

VisitKarelian lupaus kestävän ja vastuullisen matkailun edistämiseksi

VisitKarelian tehtävä on:

 • kannustaa ja palkita näkyvyydellä niitä yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita, kuten tapahtumatuottajia, jotka panostavat vastuullisuuteen ja kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämiseen.
 • palvella matkailijoita tuottamalla tietoa Pohjois-Karjalan matkailun ja paikallistalouden vastuullisuusteoista ja kestävästi tuotetuista matkailupalveluista.

 • upottaa vastuullisuus ja kestävä kehitys läpileikkaavaksi tekijäksi matkailun kehittämisessä, myynnin edistämisessä ja markkinointiviestinnässä.

 • tukea yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden matkaa kohti Sustainable Travel Finland -merkkiä ja kestävän matkailun kehityspolkua.

 • luoda ja ylläpitää Pohjois-Karjalan imagoa vastuullisen ja kestävän kehityksen matkailumaakuntana.
VK kesa kaislat laituri

Sustainable Travel Finland -ohjelma

VisitKarelia on mukana VisitFinlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa. Tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa on yhdeksän toimijaa, jotka ovat jo saaneet STF-merkin. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä yli puolet toimijoista on mukana VisitKarelian kestävän kehityksen toimintatavassa ja että alueen imago ja toiminta vastaa kestävyyteen liittyviä kärkiviestejä.

Tutustu STF-ohjelmaan

Haluatko mukaan kestävän matkailun ohjelmaan?

Tiedotamme VisitKarelian kestävän matkailun ohjelmaan osallistuvia tämän verkkosivuston ja tiedotuslistamme kautta. Lisätietoja antaa VisiKarelian kestävän matkailun yhteyshenkilö Marianne Markkanen, marianne.markkanen@businessjoensuu.fi

Liity kestävän matkailun tiedotuslistalle