Sustainable Travel Finland -ohjelma

VisitKarelian kasvustrategiaan kirjattuna tavoitteena on, että vuonna 2025 yli puolet toimijoista on mukana VisitKarelian kestävän kehityksen toimintatavassa ja että alueen imago ja toiminta vastaa kestävyyteen liittyviä kärkiviestejä. Tavoitteena on myös, että kestävyyteen sitoutuminen tukee alueen myyntiä ja markkinointia.

VisitKarelia on mukana VisitFinlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa. VisitKarelia koordinoi Sustainable Travel Finland -ohjelman käytännön toimia alueella tukien ja kannustaen alueen yrityksiä kohti Sustainable Travel Finland -merkkiä.


Tulevat koulutukset

Vastuullisten matkailupalvelujen tuotteistaminen palvelumuotoillen osa 1. –  ti 13.4. klo 9-12

Vastuullisten matkailupalvelujen tuotteistaminen palvelumuotoillen osa 2. – ke 21.4. klo 12-15 

Valmennuksessa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä palvelutuotteen tuotteistamiseen ja vastuullisuuden huomioimiseen. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on osaamista ja työkalut, joilla jatkaa vastuullisten palvelutuotteiden kehittämistä. Kouluttajana Anu Nylund Mood of Finlandilta. Koulutus toteutetaan etäyhteydellä.

Vastuullisuusteoista viestintään – ke 5.5. klo 9-12 

Valmennuksessa osallistujat saavat ideoita vastuullisuusviestintään asiakaspolun eri vaiheissa, ja apua vastuullisuustekojen näkyviksi tekemiseen. Osallistujat saavat käytännön esimerkkejä vaikuttavan viestinnän tekemisestä eri kanavissa verkkosivuista sosiaaliseen mediaan.

Ilmoittaudu koulutuksiin >

 


Sustainable Travel Finland -valmennukset

Valmennuksiin osallistuminen tai niiden sisältöä vastaavien tietojen hallitseminen on yksi Sustainable Travel Finland -merkin saamisen edellytyksistä. Katso webinaaritallenteet ja tutustu kestävän matkailun perusteisiin.

  • Moduuli 1. – Johdatus vastuulliseen matkailuun
    Aiheena määritelmät ja käsitteet: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja eettinen vastuullisuus matkailuyritysten toiminnassa. Globaalit trendit, asiakasymmärrys ja vastuullisuus tuotteistamisessa.
  • Moduuli 2. – Sustainable Travel Finland -ohjelman askelkuviot, työkalut ja materiaalit haltuun
    Mitä ohjelma pitää sisällään ja millaiset ovat yrityksen askelkuviot? Ohjelmaan hyväksytyt serfitikaatit. Osallistujat saavat tukea ja ohjeet itsenäisesti ohjelmassa etenemiseen ja tarvittavien materiaalien tekemiseen

KATSO WEBINAARITALLENNE – MODUULI 1

KATSO WEBINAARITALLENNE – MODUULI 2


 

Kestävän matkakohteen kehittämisen materiaalipankki:

WEBINAARI: SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND -OHJELMAN ESITTELY

WEBINAARI: SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND -TYÖKALUT TUTUIKSI JA HELPOSTI LIIKKEELLE

SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND -OHJELMAAN HAKEMINEN JA ONLINE-ALUSTA

Haluatko mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan?

Tiedotamme VisitKarelian kestävän matkailun ohjelmaan osallistuvia tämän verkkosivun ja tiedotuslistamme kautta. Lisätietoja antaa VisiKarelian kestävän matkailun yhteyshenkilö Anne Kokkonen, p. 040 751 2744, anne.kokkonen@visitkarelia.fi

Liity kestävän matkailun tiedotuslistalle