VisitKarelian kasvustrategiaan kirjattuna tavoitteena on, että vuonna 2025 yli puolet toimijoista on mukana VisitKarelian kestävän kehityksen toimintatavassa ja että alueen imago ja toiminta vastaa kestävyyteen liittyviä kärkiviestejä. Tavoitteena on myös, että kestävyyteen sitoutuminen tukee alueen myyntiä ja markkinointia.

VisitKarelia on hyväksytty mukaan VisitFinlandin luomaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan. VisitKarelia koordinoi Sustainable Travel Finland -ohjelman käytännön toimia alueella tukien ja kannustaen alueen yrityksiä kohti Sustainable Travel Finland -merkkiä.

Sustainable Travel Finland -merkin ajatus on tarjota yrityksille konkreettinen kestävän matkailun työkalupakki, joka helpottaa kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksumista yrityksen arkeen. Sustainable Travel Finland -kehityspolun aloittaminen ja -merkin hakeminen on yrityksille maksutonta. Kehitystyö vaatii kuitenkin aikaa ja henkilöstöresursseja. Sustainable Travel Finland -merkin saamiseksi on myös suoritettava jokin ohjelmaan hyväksytyistä sertifikaateista. STF-merkin saaneet yritykset saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin sekä matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa. STF-merkki on myös markkinointivaltti sekä kotimaan että ulkomaan markkinoilla.

Kestävän matkailun projekti etenee VisitFinlandin koulutusten ja ennalta suunniteltujen askeleiden kautta, kuitenkin huomioiden jokaisen ohjelmaan osallistuvan yrityksen yksilöllisen kehityspolun.

Koulutukset kesäkuussa

To 11.6. klo 9-12 Vastuullisuus matkailuyrityksessä – tavoitteista käytäntöön, kouluttajana Marketta Viljasaari, Green Key Finland

Koulutuksissa käymme läpi mitä vastuullisuus/ekologisuus tarkoittaa matkailussa, mitä osa-alueita tulee huomioida ja mikä on riittävä taso. Viemme vastuullisuuden käytännön tasolle ja matkailuyrityksen arkeen ja kuulemme hyviä käytännön esimerkkejä ja vastuullisuustyön tuloksia matkailualalta. Teemme pohjat toimintasuunnitelmille, joissa huomioidaan mm. oman nykytilan arviointi, käytännön vastuullisuusteot, työkalut ja käytännön vinkit sekä henkilökunnan, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien osallistaminen ja viestintä.

  • Ensimmäinen koulutus, to 11.6. klo 9-12, Ilmoittaudu mukaan.
  • Toisen koulutuksen ajankohta sovitaan ensimmäisen koulutuskerran yhteydessä. 

Sustainable Travel Finland -valmennukset

Valmennuksiin osallistuminen tai niiden sisältöä vastaavien tietojen hallitseminen on yksi Sustainable Travel Finland -merkin saamisen edellytyksistä. Toukokuussa järjestettyjen valmennusten tallenteet ovat tulossa sivustollemme.

  • Moduuli 1. – Johdatus vastuulliseen matkailuun – WEBINAARITALLENNE TULOSSA
    Aiheena määritelmät ja käsitteet: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja eettinen vastuullisuus matkailuyritysten toiminnassa. Globaalit trendit, asiakasymmärrys ja vastuullisuus tuotteistamisessa.
  • Moduuli 2. – Sustainable Travel Finland -ohjelman askelkuviot, työkalut ja materiaalit haltuun – WEBINAARITALLENNE TULOSSA
    Mitä ohjelma pitää sisällään ja millaiset ovat yrityksen askelkuviot? Ohjelmaan hyväksytyt serfitikaatit. Osallistujat saavat tukea ja ohjeet itsenäisesti ohjelmassa etenemiseen ja tarvittavien materiaalien tekemiseen.

Kestävän matkakohteen kehittämisen materiaalipankki:

WEBINAARI: SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND -OHJELMAN ESITTELY
WEBINAARI: SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND -TYÖKALUT TUTUIKSI JA HELPOSTI LIIKKEELLE
SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND -OHJELMAAN HAKEMINEN JA ONLINE-ALUSTA

Haluatko mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan?

Tiedotamme VisitKarelian kestävän matkailun ohjelmaan osallistuvia tämän verkkosivun ja tiedotuslistamme kautta. Liity kestävän matkailun tiedotuslistalle täältä. Lisätietoja antaa VisiKarelian kestävän matkailun yhteyshenkilö Anne Kokkonen, p. 040 751 2744, anne.kokkonen@visitkarelia.fi