Kohti miljoonan yöpymisvuorokauden kestävästi kehittyvää kohdetta

Uuden kasvustrategian mukaisesti VisitKarelian visiona on olla miljoonan yöpymisvuorokauden kestävästi kehittyvä ja digitaalisesti saavutettavissa oleva Lakeland-matkakohde Suomessa. VisitKarelian toiminta-alue kehittyy neljän Polku huipulle -ohjelman kautta.

1. Kärkiviestien ja -tuotesisältöjen kaupallistaminen ja markkinointi

Tavoitteena on luoda viestintään ja markkinointiin selkeät kärkiviestit ja tarina, kehittää VisitKarelia matkailua palvelevaksi mediaksi sekä onnistua kanavoimaan alueelle myyntiä valituilta päämarkkina-alueilta niin, että yöpymisvuorokausien määrä kaksinkertaistetaan vuoteen 2030 mennessä.

2. Kaikki digiin ja tiedolla johtaminen

Tavoitteena on tehdä alueesta matkailijoille digitaalisesti näkyvä ja ostettavissa oleva.

Lue lisää

3. Kestävän matkailukohteen kehitys

Tavoitteena on, että vuonna 2025 yli puolet toimijoista on mukana VisitKarelian kestävän kehityksen toimintatavassa ja että alueen imago ja toiminta vastaa kestävyyteen liittyviä kärkiviestejä. Kestävyyteen sitoutuminen tukee alueen myyntiä ja markkinointia.

Lue lisää

4. Kasvua, ammattimaisuutta ja uusia yrityksiä

Tavoitteena on, että vuonna 2025 alueelle on toteutunut 100 milj. € edestä toimialan investointeja, alueella toimii viisi ammattimaista DMC-toimijaa, on syntynyt tai sijoittunut kymmenen uutta yritystä ja toimialan liikevaihto on kaksinkertaistunut vuodesta 2018.

Lue lisää