Rajanylitykset Niiralassa 2020

Rajanylitykset Niiralassa 2020

Rajanylitykset Niiralassa 2019

Vuonna 2019 Schengen-ulkorajan yli matkusti Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla Niiralan rajatarkastusasemalla, Joensuun lentoasemalla ja Inarin tilapäisellä rajanylityspaikalla yhteensä 1 128 287 henkilöä. Rajanylittäjien määrä väheni 2,3 prosenttia vuoden 2018 tasosta (1 154 604).

Vuonna 2019 rajan ylitti Niiralan rajanylityspaikan kautta noin 1,12 miljoonaa henkilöä. Vuonna 2018 rajanylittäjiä oli noin 1,15 miljoonaa. Rajanylitysliikenne oli 2,4 prosenttia (noin -27 792 henkilöä) vähäisempää kuin vuonna 2018.

Suomalaisten rajanylitykset Niiralassa vähenivät yhdeksän prosenttia (-55 862 henkilöä) samalla kun venäläisten määrä kasvoi reilulla viidellä prosentilla (+28 677 henkilöä). Muiden maiden kansalaisten määrä väheni yli neljä prosenttia (-607 henkilöä).

Niiralassa rajanylittäjistä oli suomalaisia 50 %, venäläisiä 49 % ja muiden maiden kansalaisia 1 % vuonna 2019. Vuonna 2018 suomalaisten osuus oli noin 54 % ja venäläisten osuus oli 45 %.

Niiralan rajanylityspaikalla tehtiin pääsynepäämis- tai käännyttämispäätös 90 henkilölle (97 vuonna 2018). Suurin osa toimenpiteistä aiheutui Schengen-alueelle vaadittavan viisumin tai oleskeluluvan puuttumisesta, tulojen hankkimisesta epärehellisin keinoin, Schengen-alueella sallitun oleskeluajan puuttumisesta tai ylittymisestä sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä. Pääsyn epäämiseen tai käännyttämiseen liittyen, Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon määrättiin 25 henkilöä.

Joensuun lentoasemalla tehtiin rajatarkastus 3 560 matkustajalle (2 755 vuonna 2018). Rajatarkastuksia edellyttävät lennot suuntautuivat Schengen-alueen ulkopuolelle pääasiassa Turkkiin. Rajatarkastusten määrän lisääntyminen selittyy edellisvuotta vilkkaammalla lomalentoliikenteellä.

Inarin tilapäisellä rajanylityspaikalla rajatarkastuksia tehtiin vuonna 2019 5 747, kun vuonna 2018 ylityksiä oli 5 079 (nousua noin 13 prosenttia). Vuonna 2019 puuta tuotiin 70 073 m3, kun lukema vuonna 2018 oli 62 378 m3 (nousua 12 prosenttia). Puuhaketta vuonna 2019 tuotiin 24 005 m3. Hakkeen kuljetus alkoi syyskuussa 2018, josta lähtien loppuvuonna haketta tuotiin 15 609 m3.

Lähde: P-K:n rajavartiosto

Rajanylitykset Niiralassa 2019

Niiralan rajanylitykset 2018

Vuonna 2018 Schengen-ulkorajan yli matkusti Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla Niiralan rajatarkastusasemalla, Joensuun lentoasemalla ja Inarin tilapäisellä rajanylityspaikalla yhteensä 1 154 604 henkilöä. Rajanylittäjien määrä väheni 5,3 prosenttia vuoden 2017 tasosta (1 218 849).

Vuonna 2018 rajan ylitti Niiralan rajanylityspaikan kautta noin 1,15 miljoonaa henkilöä. Vuonna 2017 rajanylittäjiä oli noin 1,21 miljoonaa. Rajanylitysliikenne oli 5,4 prosenttia (noin -66 026 henkilöä) vähäisempää kuin vuonna 2017.

Suomalaisten rajanylitykset Niiralassa vähenivät yli 10 prosenttia (-71 640 henkilöä) samalla kun venäläisten määrä kasvoi 1 prosentin (+4810 henkilöä). Muiden maiden kansalaisten määrä kasvoi 6 prosenttia (+804 henkilöä).

Niiralassa rajanylittäjistä oli suomalaisia 54 %, venäläisiä 45 % ja muiden maiden kansalaisia 1 %. Vuonna 2017 suomalaisten osuus oli noin 57 % ja venäläisten osuus oli 42 %.

Joensuun lentoasemalla tehtiin rajatarkastus 2 755 matkustajalle (1 214 vuonna 2017). Rajatarkastuksia edellyttävät lennot suuntautuivat Schengen-alueen ulkopuolelle pääasiassa Turkkiin. Rajatarkastusten määrän lisääntyminen selittyy edellisvuotta vilkkaammalla Turkkiin kevätkaudella suuntautuneella lomalentoliikenteellä.

Inarin tilapäisen rajanylityspaikan kautta kuljetettiin puutavaraa Venäjältä Suomeen noin 62 000 kuutiometriä sekä puuhaketta syyskuusta alkaen lähes 19 000 kuutiota. Vuonna 2018 rajanylitykset lisääntyivät noin 5 prosenttia ollen 5079 henkilöä, kun vuonna 2017 rajanylittäjiä oli 4 839. Rajanylitysliikenteen määrä lisääntyminen selittyy syyskuussa alkaneilla hakekuljetuksilla.

Lähde: P-K:n rajavartiosto

Niiralan rajanylitykset 2017

Niiralan rajanylityspaikalla suoritettiin joulukuussa 94 837 rajatarkastusta. Rajanylitysten määrä väheni vuoden 2016 joulukuuhun (103 642) verrattuna noin 8,5 prosenttia, mutta kasvoi marraskuuhun 2017 (92 076) verrattuna noin 3 prosenttia. Suomalaisten rajanylittäjien määrä (50 399) väheni viime vuoden joulukuuhun verrattuna noin 16 prosenttia, kun taas venäläisten rajanylittäjien määrä (43 604) kasvoi noin 3 prosenttia. Muita kuin suomalaisia tai venäläisiä oli joulukuussa 834.

Vuonna 2017 rajanylityksiä Niiralan rajanylityspaikalla oli yli 1,21 miljoonaa, missä on vähennystä noin 16 prosenttia edellisvuodesta (1 449 165). Suomalaisten rajanylitykset vähentyivät yli 27 prosenttia (noin 690 000 vs. 948 149/2016) samalla kun venäläisten määrä kasvoi lähes 5 prosenttia (noin 510 000 vs. 488 093/2016). Muiden maiden kansalaisten määrä säilyi lähes ennallaan (noin 12 800 vs. 12 923/2016).

Lähde: P-K:n rajavartiosto