Pohjois-Karjalan matkailun kotimaan kärkiviestien ja kohderyhmien määrittely 1.9.2021-28.2.2022

Hankkeen tavoitteena on selvittää sisäiseen ja ulkoiseen dataan perustuen kotimaan markkinoiden pääkohderyhmät ja luoda kohderyhmämäärittelyihin perustuen kärkiviestit, joilla Pohjois-Karjalaa markkinoidaan matkailualueena jatkossa. Hankkeen tavoitteena on myös testata eri kärkiviestien ja kohderyhmien toimivuutta käytännössä talvikauden 2021–2022 markkinoinnissa monikanavaisen digitaalisen markkinointikampanjan kautta.  Hankkeen toimenpiteiden kautta voidaan tukea talven 2021–2022 matkailusesongin onnistumista ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamista sekä alueen imagon rakentumista myös pidemmällä aikavälillä koronaviruksen muuttamassa markkinassa.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa VisitKarelia. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Pohjois-Karjalan kuntien ja matkailualueiden sekä matkailuyritysten kanssa.

Hankkeen rahoittajana on Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.

Lisätietoja:

Anne Kokkonen, markkinointikoordinaattori, VisitKarelia
p. 040 751 2744, anne.kokkonen@visitkarelia.fi

pohjoiskarjalanmaakuntaliitto-logo

 


Kansainvälisen matkailun kehittäminen Pohjois-Karjalassa Venäjän yhteistyön kautta 1.5–31.12.2021.

Hankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Karjalan matkailua rajojen avautuessa Venäjä-yhteistyön kautta. Toimenpiteet tuovat vahvistusta VisitKarelian kasvustrategian toteutukseen ja toimialan elpymiseen koronan jälkeen. Karjalan matkailuinfo on mukana yhteistyössä.

Hankkeessa kehitetään yhdessä matkanjärjestäjien kanssa uusia rajanylittäviä reittejä ja matkapaketteja kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa kehitetään myös luonto- ja kulttuuripainotteisia reittiehdotuksia omatoimiseen matkailuun sekä pyritään vahvistamaan matkailuyhteistyötä itäisen Suomen maakuntien ja Karjalan tasavallan välillä. Lisäksi hankkeessa toteutetaan kaksi matkailututkimusta, joista toinen liittyy Karjalasta Pohjois-Karjalaan suuntautuvan matkailun ja matkailijoiden tutkimiseen ja toinen retrojunan vaikutuksiin alueen näkyvyyteen ja matkailuun.

Hankkeen rahoittajana on Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.

Lue tiedote hankkeesta

Lisätietoja:

Anna Härkönen, Russia Account Manager, VisitKarelia
p. 0400 239 619, anna.harkonen@visitkarelia.fi

pohjoiskarjalanmaakuntaliitto-logo

 


Muutossignaalit matkakohteen uuteen markkina-asemaan -hanke 1.1.–30.9.2021

Hankkeen tavoitteena on löytää ja tunnistaa matkakohteen kysynnän ja tuotannon kasvuun vaikuttavia kansainvälisiä muutossignaaleja Euroopan, Venäjän ja Aasian markkinoilta. Näihin signaaleihin reagoimalla Pohjois-Karjalan matkailutoimiala pystyy vastaamaan koronaviruksen jälkeiseen kansainväliseen matkailukysyntään parhaalla mahdollisella tavalla.

Aineisto kerätään kultakin markkina-alueelta asiantuntijahaastatteluin. Lisäksi hyödynnetään jo olemassa olevaa tuoretta markkinakohtaista tutkimustietoa ja digitaalista dataa eri lähteistä. Aineiston analysoinnin ja raportoinnin toteuttaa VisitKarelian ulkopuolinen asiantuntijataho. Materiaalin analysoinnin jälkeen muodostuva signaalitieto viedään VisitKarelian ammattilaissivustolle, josta alueen matkailukohteet ja -yritykset voivat seurata päivittyvää tietoa myös jatkossa.

Hankkeen tulokset esitellään VisitKarelian matkalun aamukahveilla 21.9.2021 klo 10-12. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Hankkeen rahoituslähde on Matkailuelinkeinon elpymistä edistävä kehittämishankkeet -rahoitus ja rahoittajana on Etelä-Savon maakuntaliitto. 

Lue tiedote hankkeesta

Lisätietoja:

Anna Härkönen, Russia Account Manager, VisitKarelia p. 0400 239 619
Anne Kokkonen, markkinointikoordinaattori, VisitKarelia p. 040 751 2744

 

Etelä-Savon maakuntaliitto logo - Linkki etusivulle

 

 


Karelian Art-Residency Network and Art Tourism -hanke

Hanke on päättynyt 30.9.2020.

Hankkeen tavoitteena on kulttuuripalveluiden ja tuotteiden saatavuuden parantaminen rajat ylittävien taideverkostojen ja monialaisen lähestymistavan avulla. Hankkeen kohderyhmänä on paikalliset sekä vierailevat taidealan ammattilaiset, kulttuurin ammattilaiset, matkailun ammattilaiset ja paikalliset residenssit.

Pohjois-Karjalassa on toiminnassa tällä hetkellä neljä residenssiä: Kolin Ryynänen Residence for Artists Lieksassa, Hakoniemi – Luova Tila Rääkkylässä (kuvassa), Old Mine Residency Outokummussa ja Koveron kirjailijaresidenssi Tuupovaarassa, Joensuussa. Venäjän Karjalassa residenssejä on yhteensä kolme kappaletta.

Hankkeen kesto on 09.10.2018-30.9.2020 ja hankkeen pääpartnerina toimii Tourist Information Centre of the Republic of Karelia.

Hankkeen muita kumppaneita ovat:
Kostomukshsky State Nature Reserve
Social and Cultural Youth Centre in Sortavala
VisitKarelia Oy

Lisätietoja hankkeesta

 


VisitKarelia Destination kehittää kansainvälistä matkailua

Hanke on päättynyt 31.12.2019.

Uusien ja merkittävien kansainvälisten matkailutuotantojen rakentaminen on VisitKarelia Destination -hankkeen päätehtävä. Uusia matkailutuotantoja haetaan maakuntaan Keski-Euroopasta, Venäjältä, Aasiasta sekä UK:sta. Tarkoituksena on rakentaa volyymituotantoja, joilla on maakunnallista vaikuttavuutta, jotka käyttävät useiden yritysten palveluita ja vaikuttavat maakunnan lentoliikenteen kehitykseen.

Hanke osallistuu Visit Finlandin koordinoimaan Lakeland-yhteistyöhön, jonka tavoitteena on tehdä Lakeland-aluetta tunnetuksi Kiinassa sekä rakentaa uusia matkailutuotantoja Kiinasta itäiseen Järvi-Suomeen. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakunnan yritysten ja yhteisöjen kanssa, jotka tavoittelevat kansainvälistä kasvua ja joilla on valmiudet toimia kansainvälisillä markkinoilla. Yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa toteutaan kansainväliset myynninedistämistilaisuudet sekä matkanjärjestäjien ja median edustajien tutustumismatkat alueelle.

Osana hankkeen toimenpiteitä Pohjois-Karjalan tunnettuutta ja kiinnostavuutta luodaan digitaalisten alustojen avulla. Jotta kansainvälistä kasvua saadaan luotua, on välttämätöntä, että alueen tuotetarjonta on digitaalisessa muodossa, helposti löydettävissä ja varattavissa. Hankkeessa toteutetaan keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa markkinointikampanjoita kohdemarkkina-alueilla.

VisitKarelia Destination -hankkeen tuloksena matkailutoimialan rekisteröidyt majoitusvuorokaudet kasvavat ulkomailta ja alueelle saadaan vähintään kaksi uutta maakuntatason merkittävää kansainvälistä yhteistyökumppanuutta. Projektissa mukana olevat yritykset luovat uusia kansainvälisiä yhteistyösopimuksia. Hanke tuottaa alueelta laadukasta mediasisältöä, jota myös yritykset ja yhteisöt voivat hyödyntää markkinoinnissaan.

Maakunnassa toimivat matkailuyritykset, jotka täyttävät Visit Finlandin kansainvälisyyskriteerit ovat tervetulleita osallistumaan hankkeen toteutukseen. Yritysten kanssa tehtävät yhteiset markkinointi- ja myynninedistämistoimenpiteet ovat hankkeen keskeistä sisältöä. Osallistuessaan yritys sitoutuu hankkeeseen kahdeksi vuodeksi.

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma: 980 100€. Julkisen tuen määrä: 70 %.

Tutustu yhteenvetoon hankkeen toimenpiteistä

Hankkeen henkilöstö:

Anna Härkönen
projektikoordinaattori
puh. 0400 239 619
anna.harkonen@visitkarelia.fi

Jonna Piipponen
projektisihteeri
puh. 040 487 4897
jonna.piipponen@visitkarelia.fi