Maakunnan matkailuhankkeet

Maakunnassamme on tällä hetkellä käynnissä tai käynnistymässä erilaisia matkailuhankkeita. Alta näet hankkeiden tavoitteet ja yhteyshenkilöt.

Tutustu kaikkiin Pohjois-Karjalan matkailuhankkeisiin


 

Destination SMEs

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Toinen vaihe 04/2019-03/2021
Tiina Hyvärinen ja Pekka Huovinen tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi ja pekka.huovinen@pohjois-karjala.fi

Hankkeen tavoitteena on tehostaa alueellisia kehittämistoimenpiteitä niin, että ne tukevat paremmin matkailualan pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaa.

Lue lisää

Kasvua ja yhteistyötä Keski-Karjalan matkailuyrityksille

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

1.3.2020-31.5.2021
Lari Turunen lari.turunen@keti.fi

Tavoitteena on syventää Keski-Karjalan matkailutoimijoiden yhteistyötä luomalla toimijoiden kesken oma matkailullinen identiteetti Keski-Karjalaan,
koota alueen palvelut helposti
löydettäviksi ja ostettavaksi
verkosta sekä ammattimaistaa alueen matkailuelinkeinoa.

Lue lisää

Matkailu Goes Global

Business Joensuu Oy

1.9.2020-31.12.2022
Jarmo Kauppinen jarmo.kauppinen@businessjoensuu.fi

Päätavoitteina on hakea matkailuun
kasvua KV-markkinoilta ja kotimaasta,
kasvattaa matkailuinvestointeja ja kehittää yritysverkostoja.

Lue lisää

Pielisen matkailualueen kehittämishanke 2022

Lieksan Kehitys Oy LieKe

1.3.2021 – 28.2.2023

Heikki Rusanen heikki.rusanen@lieksankehitys.fi

Hankkeen tavoitteena on nostaa koko Lieksan alueen matkailupalvelut ja -paketit helposti verkossa ostettaviksi, poistaa ostamisen esteitä ja kehittää tiedolla johtamista.

Lue lisää

 

Invest In Lieksa

Lieksan Kehitys Oy LieKe

1.8.2020-31.7.2022
Heikki Rusanen heikki.rusanen@lieksankehitys.fi

Hankkeen tavoitteena on käynnistää merkittäviä matkailukohteiden rakennusinvestointeja Lieksassa, erityisesti niillä
alueilla, joilla on investointivalmiita kohteita tarjolla.

Lue lisää

Matkailun parhaaksi – Kontiolahden alueen matkailuyritysten kv-osaamisen ja näkyvyyden parantaminen

Kontionloikka Oy

1.4.2020-30.6.2022
Jarkko Peiponen jarkko.peiponen@kontiolahti.fi

Tavoitteena on kehittää Kontiolahden kunnan alueen matkailuyritysten toimintaedellytyksiä, osaamista ja yritysten välistä yhteistyötä.

Lue lisää

Urheilun suurtapahtumien parhaaksi

Kontionloikka Oy

1.6.2020-31.12.2021
Jarkko Peiponen jarkko.peiponen@kontiolahti.fi

Hankkeen tavoitteina on laajasti kehittää kisaorganisaation toimintaa ja suoraviivaistaa suurtapahtumien järjestämiseen liittyviä toimintoja.

Lue lisää

Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa – Liperin satama-alueen kehittämistä tukevien investointien toteuttaminen

Liperin kunta

1.1.2021 – 31.12.2022

Jaana Karppanen jaana.karppanen@liperi.fi

Tavoitteenamme on tuoda Liperi näkyväksi ympärivuotisten matkailupalveluiden tuottajaksi Saimaan alueelle.

Lue lisää

Kalevala – mytologiasta arvoa liiketoimintaan

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

1.3.2020-30.6.2022
Anne Ilvonen anne.ilvonen@karelia.fi

Hankkeessa luodaan aineettomien kulttuurisisältöjen kaupallistamispolku työkaluksi olemassa olevien matkailu- ja palvelualojen yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

Lue lisää

Parasta Rääkkylää – Uudistuvaa elinvoimaa Keski-Karjalaan

Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy

1.6.2019-31.12.2021
Tanja Lamminsalo tanja.lamminsalo@keti.fi

Hankkeessa pyritään edesauttamaan koko Keski-Karjalan seudun elinvoimaisena pitämistä, kohdentaen hankeresursseja elinkeinoelämän näkökulmasta haasteellisessa murrostilanteessa olevaan Rääkkylän kuntaan.

Lue lisää

Sisältöä kulinaristisille kulttuurista (Kulku-hanke)

ProAgria Itä-Suomi Oy

1.4.2019-30.9.2021
Anna Rinteinen anna.rinteinen@maajakotitalousnaiset.fi

Hankkeen päätavoitteena on liittää Via Karelia -reitti osaksi eurooppalaista kulttuurireittiä vahvistamalla ja kehittämällä alueen matkailupalveluita.

Lue lisää

Ampumaurheilukeskuksen perusinfra

Kiteen kaupunki

1.12.2019 – 31.12.2021

Mika Niskanen mika.niskanen@kitee.fi

Tavoitteena on rakentaa suunnitellulle ampumaurheilukeskukselle tie-, sähkö-, tietoliikenneyhteydet ja muu tarvittava infra pysäköintialueineen.

Lue lisää

Matkailijat maailmalta – Nurmeksen matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen 2019 – 2021

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES

16.8.2019 – 31.12.2021

Kati Lipponen kati.lipponen@pikes.fi

Hankkeen päätavoitteina ovat digitaalisen kilpailukyvyn vahvistaminen erityisesti kansainvälisillä matkailumarkkinoilla, kysyntälähtöisten matkailutuotteiden tuotekehitys kansainvälisille markkinoille  ja toimintaympäristön kehittäminen vastaamaan tulevaa markkinatilannetta.

Karelia CBC-hankkeet | Karelia CBC projects

Karelia CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Alta näet listauksen Venäjän Karjalan kanssa yhteistyössä tehdyistä kansainvälisistä matkailuhankkeista, sekä niiden tavoitteet ja yhteyshenkilöt.

Tutustu kaikkiin Pohjois-Karjalan Karelia CBC-hankkeisiin

Karelia CBC is a cross-border cooperation programme creating an attractive region for people and business. Below you can find the objectives and contact information of international travelling projects made in a cooperation with the Republic of Karelia.

Read more about all Karelia CBC projects in North Karelia


 

Big Music for Small Cities

ANO ”Directorate of the festival and cultural events of the Republic of Karelia”

01.02.2020-31.01.2022
Anna Maria Kupiainen annamaria.kupiainen@joensuu.fi

Improved collaboration practices in the field of music art presentation and promotion through cross-border capacity building activities and cross-sectorial initiatives.

Lue lisää – More information

Kantele Goes Global! Ground Zero

Budgetary Institution ”The Karelian National Song and Dance Ensemble Kantele

1.1.2019-31.8.2021
Pekka Suutari pekka.suutari@uef.fi

Increasing the diversity of kantele music and its presentation with new forms of cross-border activities.

Lue lisää – More information

Museums in focus: development of cultural services for Chinese tourists

Budgetary institution ”The Museum of fine arts of the Republic of Karelia”

01.01.2020-31.12.2021
Tatiana Saltykova saltykova@artmuseum.karelia.ru

Museum services and products for Chinese travelers are available at the regional level.

Lue lisää – More information

Karelian Wellness

Karelia University of Applied Sciences

1.1.2020-31.12.2021
Riikka Simonen riikka.simonen@karelia.fi

Increased business and interaction in wellness service sector across the Karelian border.

Lue lisää – More information

PRO TROUT-Prospering native brown trout and local fishing professions

Metsähallitus, Wildlife Service Finland

01.03.2020-31.12.2022
Raisa Nikula raisa.nikula@metsa.fi

Fisheries of Lake Pyaozero are utilized, controlled and managed in a way that amends erosion of fish biodiversity in the border area and makes fishing-based nature tourism a sustainable income option for the local people.

Lue lisää – More information

Carfts ID: Northern Crafts ID: Identity Development of Northern Crafts

Association of Ethno-Cultural and Heritage Organizations-ECHO

1.1.2020-30.6.2022
Sanna Iskanius sanna.iskanius@uef.fi

Improved capacity and increased possibility to start and develop handicrafts related business in the program area.

Lue lisää – More information

Improving the water quality for local use of water resources and ecological state in the cross-border rivers Koitajoki and Tohmajoki

Finnish Environment Institute

1.4.2020-31.12.2022
Ilkka Pirhonen ilkka.pirhonen@ymparisto.fi

Created preconditions for improvement of ecological state and water quality in the cross-border rivers Koitajoki and Tohmajoki.

Lue lisää – More information