Maakunnan matkailuhankkeet

Maakunnassamme on tällä hetkellä käynnissä tai käynnistymässä erilaisia matkailuhankkeita. Alta näet hankkeiden tavoitteet ja yhteyshenkilöt.

Tutustu EU-rahoitteisiin matkailuhankkeisiin Pohjois-Karjalassa


 

Ampumaurheilukeskuksen perusinfra

Kiteen kaupunki

1.12.2019 – 31.12.2021

Mika Niskanen, mika.niskanen@kitee.fi

Tavoitteena on rakentaa suunnitellulle ampumaurheilukeskukselle tie-, sähkö-, tietoliikenneyhteydet ja muu tarvittava infra pysäköintialueineen.

Lue lisää

Matkailijat maailmalta 2.0 – Kasvua tiedolla ja kansainvälistymisellä

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES

1.1.2022 – 31.8.2023

Kati Lipponen, kati.lipponen@pikes.fi

Hankkeen tavoitteena on matkailutoimialan ja matkailuyritysten elpyminen korona-pandemian vaikutuksista digitalisaation, vastuullisen matkailun, kv-markkinoiden ja uusien yritysten ja investointien myötä.

Lue lisää

Parasta Rääkkylää – Uudistuvaa elinvoimaa Keski-Karjalaan

Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy

1.6.2019-28.2.2022

Tanja Lamminsalo, tanja.lamminsalo@keti.fi

Hankkeessa pyritään edesauttamaan koko Keski-Karjalan seudun elinvoimaisena pitämistä, kohdentaen hankeresursseja elinkeinoelämän näkökulmasta haasteellisessa murrostilanteessa olevaan Rääkkylän kuntaan.

Lue lisää

Sisältöä kulinaristille kulttuurista (Kulku-hanke)

1.4.2019-30.4.2022

Anna Rinteinen, anna.rinteinen@maajakotitalousnaiset.fi

Hankkeen päätavoitteena on liittää Via Karelia -reitti osaksi eurooppalaista kulttuurireittiä vahvistamalla ja kehittämällä alueen matkailupalveluita.

Lue lisää

Urheilun suurtapahtumien parhaaksi

Kontionloikka Oy

1.6.2020-31.3.2022

Jarkko Peiponen, jarkko.peiponen@kontiolahti.fi

Hankkeen tavoitteina on laajasti kehittää kisaorganisaation toimintaa ja suoraviivaistaa suurtapahtumien järjestämiseen liittyviä toimintoja.

Lue lisää

Matkailun parhaaksi – Kontiolahden alueen matkailuyritysten kv-osaamisen ja näkyvyyden parantaminen

Kontionloikka Oy

1.4.2020-30.6.2022

Jarkko Peiponen, jarkko.peiponen@kontiolahti.fi

Tavoitteena on kehittää Kontiolahden kunnan alueen matkailuyritysten toimintaedellytyksiä, osaamista ja yritysten välistä yhteistyötä.

Lue lisää

Kalevala – mytologiasta arvoa liiketoimintaan

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

1.3.2020-30.6.2022

Anne Ilvonen, anne.ilvonen@karelia.fi

Hankkeessa luodaan aineettomien kulttuurisisältöjen kaupallistamispolku työkaluksi olemassa olevien matkailu- ja palvelualojen yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

Lue lisää

Invest In Lieksa

Lieksan Kehitys Oy LieKe

1.8.2020-31.12.2022

Heikki Rusanen, heikki.rusanen@lieksankehitys.fi

Hankkeen tavoitteena on käynnistää merkittäviä matkailukohteiden rakennusinvestointeja Lieksassa, erityisesti niillä
alueilla, joilla on investointivalmiita kohteita tarjolla.

Lue lisää

 

 

Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa – Liperin satama-alueen kehittämistä tukevien investointien toteuttaminen

Liperin kunta

1.1.2021 – 31.12.2022

Jaana Karppanen, jaana.karppanen@liperi.fi

Tavoitteenamme on tuoda Liperi näkyväksi ympärivuotisten matkailupalveluiden tuottajaksi Saimaan alueelle.

Lue lisää

Matkailu Goes Global

Business Joensuu Oy

1.9.2020-31.12.2022

Jarmo Kauppinen, jarmo.kauppinen@businessjoensuu.fi

Päätavoitteina on hakea matkailuun
kasvua KV-markkinoilta ja kotimaasta,
kasvattaa matkailuinvestointeja ja kehittää yritysverkostoja.

Lue lisää

Pielisen matkailualueen kehittämishanke 2022

Lieksan Kehitys Oy LieKe

1.3.2021 – 28.2.2023

Heikki Rusanen, heikki.rusanen@lieksankehitys.fi

Hankkeen tavoitteena on nostaa koko Lieksan alueen matkailupalvelut ja -paketit helposti verkossa ostettaviksi, poistaa ostamisen esteitä ja kehittää tiedolla johtamista.

Lue lisää

Smart Event Managers

1.5.2021-31.8.2023

Anne Ilvonen, anne.ilvonen@karelia.fi

Hankkeen tuloksena syntyy tapahtuma-alalle nykyaikaisia verkko-oppimisympäristöjä ja opiskelumuotoja.

Lue lisää

Karelia CBC-hankkeet | Karelia CBC projects

Karelia CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Alta näet listauksen Venäjän Karjalan kanssa yhteistyössä tehdyistä kansainvälisistä matkailuhankkeista, sekä niiden tavoitteet ja yhteyshenkilöt.

Tutustu kaikkiin Pohjois-Karjalan Karelia CBC-hankkeisiin

Karelia CBC is a cross-border cooperation programme creating an attractive region for people and business. Below you can find the objectives and contact information of international travelling projects made in a cooperation with the Republic of Karelia.

Read more about all Karelia CBC projects in North Karelia


 

Museums in focus: development of cultural services for Chinese tourists

Budgetary institution ”The Museum of fine arts of the Republic of Karelia”

01.01.2020-31.12.2021

Tatiana Saltykova, saltykova@artmuseum.karelia.ru

Museum services and products for Chinese travelers are available at the regional level.

Lue lisää – More information

Karelian Wellness

Karelia University of Applied Sciences

1.1.2020-31.12.2021

Riikka Simonen, riikka.simonen@karelia.fi

Increased business and interaction in wellness service sector across the Karelian border.

Lue lisää – More information

 

 

Big Music for Small Cities

ANO ”Directorate of the festival and cultural events of the Republic of Karelia”

01.02.2020-31.01.2022

Anna Maria Kupiainen, annamaria.kupiainen@joensuu.fi

Improved collaboration practices in the field of music art presentation and promotion through cross-border capacity building activities and cross-sectorial initiatives.

Lue lisää – More information

PRO TROUT-Prospering native brown trout and local fishing professions

Metsähallitus, Wildlife Service Finland

01.03.2020-31.12.2022

Raisa Nikula, raisa.nikula@metsa.fi

Fisheries of Lake Pyaozero are utilized, controlled and managed in a way that amends erosion of fish biodiversity in the border area and makes fishing-based nature tourism a sustainable income option for the local people.

Lue lisää – More information

Carfts ID: Northern Crafts ID: Identity Development of Northern Crafts

Association of Ethno-Cultural and Heritage Organizations-ECHO

1.1.2020-30.6.2022

Sanna Iskanius, sanna.iskanius@uef.fi

Improved capacity and increased possibility to start and develop handicrafts related business in the program area.

Lue lisää – More information

Improving the water quality for local use of water resources and ecological state in the cross-border rivers Koitajoki and Tohmajoki

Finnish Environment Institute

1.4.2020-31.12.2022

Ilkka Pirhonen, ilkka.pirhonen@ymparisto.fi

Created preconditions for improvement of ecological state and water quality in the cross-border rivers Koitajoki and Tohmajoki.

Lue lisää – More information