Tämän sivun sisältöjä ei toistaiseksi päivitetä.

VisitKarelia on keskeyttänyt matkailumarkkinoinnin ja yhteistyön Venäjällä. VisitKarelian hallitus ja henkilöstö seuraavat kansainvälisen markkinatilanteen kehittymistä jatkuvasti. Tiedotamme mahdollisista muutoksista kaikkia uutiskirjeissämme ja VisitKarelia/Pohjois-Karjalan matkailutoimijat -Facebook-ryhmässä.

Pohjoiskarjalaisia matkailuyrityksiä, jotka ovat tuotteistaneet ja suunnanneet palvelunsa erityisesti venäläisille matkailijoille ja tarvitsevat tukea uusien kohderyhmien ja markkinoiden löytämiseen, pyydämme ottamaan yhteyttä VisitKarelian tiimin.

Yhteystiedot

Venäläiset matkailijat Pohjois-Karjalassa

 • Venäläiset matkailijat olivat suurin yksittäinen ulkomainen matkailijaryhmä Pohjois-Karjalassa ennen koronaa.
 • Venäläiset matkustavat Suomeen ja Pohjois-Karjalaan ympärivuotisesti.
 • Venäläisten mielikuvia Pohjois-Karjalasta: järvialue, kaunis luonto, suojattu luontoalue, kauniit maisemat, talvilomakohde, villi luonto, paljon sieniä ja marjoja, metsä, samantapainen kuin Venäjän Karjala, Venäjän Karjalan rajanaapuri.
 • Pietarilaisista vastaajista 81% ja moskovalaisista vastaajista 25% kertoo käyneensä Suomessa ja 60% tietävänsä, että Suomessa on Pohjois-Karjala. Pietari on Pohjois-Karjalan tärkein kohdemarkkina-alue Venäjällä.
 • Venäläiset matkustavat Suomeen ja Pohjois-Karjalaan yleensä perheen tai ystävien kanssa, joten matkan suunnitteluvaiheessa on tärkeä tarjota kohderyhmille sopivaa tietoa matkareitistä sekä sen varrella olevista palveluista esimerkiksi lapsiperheille.
 • Eniten venäläisiä matkailijoita kiinnostaa Pohjois-Karjalassa luonto. Jopa 93% matkailijoista haluaisi viettää lomansa maaseudulla, luonnon lähellä tai kansallispuistoissa. He arvostavat, että Suomessa luontokohteet ovat helposti saavutettavissa, ne ovat hyvin varustettuja (polut, taukopaikat), mutta samalla tarjoavat rauhaa ja puhtautta sekä ovat ekologisia. He myös kokevat saavansa paremman hinta-laatusuhteen ja palvelutason Suomessa kuin Venäjällä.
 • Venäläiset matkailijat ovat kiinnostuneita myös nähtävyyksistä ja käyntikohteista. Vastaajista 81% ilmoitti haluavansa vierailla lomansa aikana luontokohteissa. Venäläisiä kiinnostaa myös lomamökit, sauna, kansallisuuspuistot, kalastus, kylpylät ja retkeily.  Museoista ja nähtävyyksistä Pohjois-Karjalassa on kiinnostunut 42%, mutta niistä löytyy liian vähän venäläisiä kiinnostavaa tietoa.

Pohjois-Karjalan vahvuudet ja heikkoudet

Vahvuuudet: kaunis ja puhdas luonto, ekologisuus, turvallisuus, taloudellinen vakaus, hyvä palvelutaso ja hinta-laatu suhde

Mahdollisuudet: tunnettavuuden ja markkinointiaktiviisuuden kasvattaminen Venäjän markkinoilla

Heikkoudet: vähäinen tunnettuus, huono saavutettavuus ilman omaa autoa, tunnettujen käyntikohteiden / nähtävyyksien puuttuminen

Uhat, riskit: muuttuvat koronarajoitukset, viisumin tarve, Venäjän ruplan heikko kurssi ja kotimaan matkailun kasvu, kilpailu muiden Suomen alueiden kanssa

Pääkohderyhmät

VK ryhma retkella syksy

1) Pietari

 •  perheelliset kaupunkilaiset tai ystäväporukat
 • aikuistuneet hipsterit, 30-40 vuotiaat
 • tuolot vähintään 100 000 RUB / kk / perhe (n. 1100€)
 • + Suomi on tuttu ja turvallinen
 • – Suosivat kohteita rajan lähellä
 • – Lyhyt viipymä
VK naiset metsassa kesa

2) Moskova

 • perheet, ikähaarukka 30-60 v.
 • tulot vähintään 150 000 RUB / kk / perhe (n. 1700 €)
 • matkustavat Euroopassa + pitävät luonnosta
 • + pitkä viipymä
 • – tietävät vain vähän Suomesta ja etenkin Pohjois-Karjalasta
VK parppeinvaaran runokyla runonlaulajan pirtti

3) Karjala ja Leningradin alue 

 • perheelliset kaupunkilaiset tai ystäväporukat
 • tulot vähintään 150 000 RUB / kk / perhe
 • omistavat ulkomaisen automerkin
 • pitävät luonnosta ja arvostavat palvelua
 • ei koske ostosmatkailijoita

Kohderyhmäkuvaus

Pohjois-Karjalaan matkustava venäläinen asiakas on useimmiten kotoisin Pietarin alueelta. Hän on luontoa ja mukavuuksia sekä omaa rauhaa arvostava kaupunkilainen = ”eurooppalainen venäläinen”. Hän matkustaa perheen tai ystävien kanssa ja on iältään 30-60 vuotias. Hän kuuluu ylempään tulotasoluokkaan ja on valmis maksamaan palveluista ja laadusta. Suomesta hän arvostaa luontoa, palvelun laatua ja vieraanvaraisuutta. Hän ei tule Pohjois-Karjalaan ostoksille tai ei ole läpikulkumatkalla pohjoiseen. Hän on kokenut omatoimimatkailija, joka pyrkii matkustamaan paikkoihin, joissa on vähemmän venäläisiä. Hän matkustaa omalla autolla ja osaa varata palveluita ja majoituksensa itse eri kanavia käyttäen.

Markkinointi ja viestintä

Sisältö

 • Kerro asiakkaille Miten? sen sijaan, että kertoisit Mitä? Venäläiset hakevat Suomesta laatua, puhtautta, hyvää palvelua, rauhaa, mukavuutta. Sitä, mitä he eivät koe saavansa Venäjällä.
 • Pohjois-Karjalan vahvuus on mukavuuksilla varustettu luonto. Tätä kannattaa hyödyntää viestinnässä ja markinnoinnissa. Oikealla viestillä tavoitat helposti luontoa ja rauhaa kaipaavia kohderyhmiä. Esimerkiksi hyvät tiet, hyvä infrastruktuuri, hyvä varustelutaso, yksityiskohtien huomioiminen, puhdas luonto, hyvä asiakaspalvelu ja asiakkaan huomioiminen houkuttelevat.
 • Venäläiset valitesevat mieluummin sellaisen kohteen, jossa on oma keittiö (mökki, huoneisto) ja joka on visuaalisesti houkutteleva (hyvät kuvat).

Pääviestit

 • Koe Karjala toisella tavalla –  Karjalan tunnettavuuden hyödyntäminen
 • Tuntematon / salainen pala Suomea – mitä kauemmaksi matkustaa, sen paremapaa: vähemmän ihmisiä, enemmän hiljaisuutta, luontoa, tutkimattomia paikkoja.
 • Pohjois-Karjala on niille, jotka luulevat kokeneensa jo kaiken Suomessa.
 • Paikka, jossa viihdyt pidempään / jonne kannattaa matkustaa ajan kanssa – rauhallinen elämänrytmi ja tunnelma, aikaa rakkaiden kanssa, kokemus, joka saa voimaan paremmin, laatua ja hiljaisuutta ilman kaupungin hälinää ja kiirettä.

Kanavat

 • Matkan suunnitteluvaiheessa venäläiset käyttävät pääosiin Google- ja Yandex-hakukoneita sekä niiden palveluita, kuten Google Maps, Street View ja Yandex Maps. Palveluissa olevilla valokuvilla on tärkeä rooli!
 • Kansallisilla ja kansainvälisillä matkailusivustoilla sekä keskustelufoorumeilla, kuten Tripadvisor, travel.ru, mirasskajem.ru, tonkosti.ru yms., on myös tärkeä rooli. Monikanavaisuus!
 • Sosiaalisen median, matkatoimistojen sekä ystävien kautta tietoa matkasta etsii n. 30% vastaajista. Sosiaalisella medialla on eniten vaikutusta inspiroitumisvaiheessa.
 • Booking.com on ylivoimaisesti suosituin majoituksen varauskanava Venäjällä. Ulkomaan matkoja varataan paljon myös matkatoimistoista, mutta Pohjois-Karjalan osalta matkatoimistojen osuus on melko pieni.

Venäjän suosituimmat sosiaalisen median kanavat (postausten määrä / kk, mlj.)

Potentiaaliset markkinointikanavat matkailuyrityksille tutkimustulosten perusteella:

 1. Hakukonemarkkinointi
 2. Mainostaminen matkailusivustoilla
 3. Mainostaminen sosiaalisessa mediassa

Trendit ja markkinasignaalit

 • Kotimaanmatkailutrendi – venäläisten kotimaanmatkailu on kasvanut 40% vuosina 2013-2019. Kotimaassa matkustaessa matkailijat kuiteenkin kokevat, että asiat ovat liian tuttuja, eivätkä he opi niin paljon uusia asioita (sama kieli, kulttuuri, samat odotukset).
 • Venäläiset odottavat rajojen avautumista ja ovat halukkaita matkustamaan, kun rajoitukset poistetaan.
 • Iso osa venäläisistä haluaisi matkustaa sellaisiin maihin, joilla on hyvät suhteet Venäjän kanssa (71%) ja jopa 81% vastaajista on kiinnostunut uusista kohteista, mukaan lukien Pohjoismaat.
 • Tärkeimmät ulkomaan lomakohteen valintaan vaikuttavat tekijät ovat luonto, turvallisuus, merenrantakohde, ilmasto, nähtävyydet.
 • Tärkeimmät lomapaikan valintaan Suomessa vaikuttavat tekijät ovat hyvä hinta-laatusuhde, hinta ja se, että lomakohteessa on riittävästi tekemistä.
 • Miksi Suomi? – Suomi on turvallinen kohde, jonne pääsee helposti omalla autolla, voi nauttia rauhallisesta lomasta ja puhtaasta luonnosta.
 • Rajojen avautumiseen jälkeen suurimmat esteet matkalle Pohjois-Karjalaan ovat ruplan huono kurssi ja Schengen-alueen viisumin puuttuminen. Hyvällä alueellisella koronatilanteella ei ole suurta vaikutusta venäläisten matkapäätökseen. Vain 30% vastaajista ilmoitti, että sillä on merkitystä.
 • Suurin osa Suomeen matkustavista venäläisistä haluaa harrastaa ja lomailla omatoimisesti. He ovat valmiita maksamaan vuokravälineistä, jos ne maksavat saman verran kuin Venäjällä.
 • Suurin osa matkailijoista on valmis käyttämään Suomen-lomaan alle 50 000 RUB (n. 580 euroa) / hlö.
 • Matkustaessa omalla autolla, suurin osa venäläisistä suunnittelee ja varaa matkansa itse ja 20% matkalijoista käyttää matkatoimistojen palveluita.

Venäläisten kiinnsotus Suomea kohtaan helmikuu 2020 – huhtikuu 2021 sosiaalisen median kanavissa (social listening):

 • Ajanjaksolla Suomi mainittiin venäjänkielisissä sosiaalisen median kanavissa 227 000 kertaa ja matkailu 58 000 kertaa.
 • Suosituin teema, jossa Suomi mainitaan, on matkailu.
 • Suurin osa matkailuaiheisista postauksista on neutraaleja tai postiivisia.
 • Matkailusta kirjoittavien naisten osuus on hieman suurempi kuin miesten
 • Noin 53% kaikista postuksista on 35-59 vuotiaiden tekemiä ja 30% kirjoituksista tehdään ryhmien tileiltä.
 • Eniten matkailuaiheisia postauksia Suomesta on Vkontaktessa (65%) ja Facebookissa (17%).