Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 19.10.2020. Päivitetty 10.11.2022.

1. Rekisterinpitäjä

VisitKarelia Oy, Y-tunnus 0932125-7
Länsikatu 15, 3B-rakennus (3 krs., yritystila 3E316)
80110 Joensuu
p. 040 487 4897
www.visitkarelia.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Annamari Kärki
p. 050 307 1162
Länsikatu 15, 3B-rakennus (3 krs., yritystila 3E316)
80110 Joensuu

3. Rekisterin nimi

VisitKarelia Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Verkkosivustot
Visitkarelia.fi ja dmo.visitkarelia.fi -verkkosivustoilta kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksena on sisältöjen ja mainonnan kohdistaminen sekä verkkopalvelujen kehittäminen.

Sähköpostimarkkinointi
Dmo.visitkarelia.fi -sivustolla olevan uutiskirjeen tilauslomakkeen täyttänyt käyttäjä antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen henkilötietojen tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Sähköpostimarkkinointia toteutetaan erillisellä sähköpostijärjestelmällä. Uutiskirjeiden ja sähköpostimarkkinoinnin käyttötarkoituksena on tiedottaminen ja markkinointiviestintä sekä sidosryhmäsuhteiden hoitaminen.

Kyselyt ja arvonnat
Visitkarelia.fi ja dmo.visitkarelia.fi -verkkosivustoilla toteutettavien kyselyiden ja arvontojen yhteydessä käyttäjän mahdollisesti antamien henkilötietojen käyttötarkoituksena on tutkimus ja asiakassuhteen hoitaminen. VisitKarelian järjestämissä sosiaalisen median kilpailuissa henkilötietoja ei kerätä erilliseen rekisteriin, mutta niitä voidaan pyytää arvonnan voittajalta palkintojen toimittamista varten.

Tapahtumat
VisitKarelian tapahtumiin osallistuvilta voidaan kerätä yhteystiedot tapahtumaan, koulutukseen tai muuhun tilaisuuteen liittyvää osallistumista ja tiedottamista varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Markkinointirekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:

-IP-osoite
-Henkilön nimi ja sähköposti
-Yrityksen/organisaation nimi
-Postiosoite ja puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

-Asiakkaan oma ilmoitus sähköpostilla.
-Asiakkaan oma ilmoitus messuilla tai verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta.
-Käyttäjän suostumuksella verkkosivuilta kerätty IP-osoitekohtainen data.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle, sillä tietoja tallennetaan ja säilytetään vain sähköisessä muodossa ja käyttämiemme palveluntarjoajien palvelimet saattavat sijaita EU:n ulkopuolella (esim. Yhdysvalloissa). Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle tapahtuu tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja tietoja siirretään vain EU-US Privacy Shield -sertifioituihin yrityksiin (Facebook Inc. ja Google LLC). Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivuilta.

Erilaisten yhteismarkkinointitoimenpiteiden yhteydessä kerätyt markkinointiluvat voidaan luovuttaa VisitKarelian yhteistyökumppaneille, mutta suostumuksen yhteydessä yksityishenkilöille kerrotaan kenelle ja mihin tarkoitukseen tietoja mahdollisesti luovutetaan. Henkilötietoja ei luovuteta VisitKarelian markkinointirekisterin ulkopuolelle ilman erillistä suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokoneet pidetään riittävästi vartioituina ja niihin on pääsy vain määrätyillä henkilöillä käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekistereihin sisältyvät tiedot ovat vain VisitKarelian käytössä, ellei tietojen luovuttamisesta ole pyydetty erillistä suostumusta.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyynnöt osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2).

11. Muut mahdolliset oikeudet

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely ja käyttö kohdan 4 mukaisiin tarkoituksiin. Kieltopyynnöt osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2.) Oman sähköpostiosoitteensa vois poistaa uutiskirjeiden ja sähköpostimarkkinointiviestien lopussa olevan linkin kautta. Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän selainasetuksien kautta, ks. ohjeet alta.

 

Evästeet

Mikä on eväste?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja tai tiedonpalasia, jotka tallentuvat tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi vieraillessasi sivustollamme. Eväste sisältää tyypillisesti verkkosivun nimen, josta eväste on peräisin, evästeen ”eliniän” (eli kuinka pitkään eväste pysyy laitteellasi) ja arvon, joka on tyypillisesti sattumanvaraisesti luotu numerotunniste. Eväste ei vahingoita päätelaitetta. Evästeiden käyttö voi olla välttämätöntä joidenkin sivujen toimimisen kannalta.

Miksi käytämme evästeitä?

Käytämme verkkosivustoillamme (visitkarelia.fi ja dmo.visitkarelia.fi) evästeitä, jotta ymmärtäisimme kuinka käyttäjät käyttävät sivustoamme ja kuinka voimme parantaa sivuston rakennetta ja sisältöä. Evästeisiin perustuvaa tietoa käytetään myös uudelleenmarkkinointiin. VisitKarelian hallinnoimien verkkosivujen evästeet eivät kerää IP-osoitteen lisäksi muita henkilötietoja, vaan seuraamme evästeiden kautta ainoastaan kävijäliikennettä, jota analysoidaan Google Analytics -ohjelman kautta. Evästeiden tavoitteena on tarjota verkkosivuston käyttäjille mahdollisimman hyvä käyttäjäkokemus.

Sosiaaliset laajennukset

Visitkarelia.fi -sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia. Visitkarelia.fi -sivustolla käytössä olevat sosiaaliset laajennukset/yhteisöpalvelut ovat: FacebookInstagram ja Youtube, joista kullakin palvelulla on omat tietosuoja-asetuksensa. Näihin sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selainasetuksia. Huomioithan kuitenkin, että jotkin verkkopalveluun sisältyvät palvelut voivat edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Poistaessasi evästeitä, muista poistaa ne kaikista käyttämistäsi selaimista. Oheiset linkit auttavat asetuksen valinnassa eri selaimilla.