Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Laadittu / päivitetty 5.5.2021.

1. Rekisterinpitäjä

VisitKarelia Oy, Y-tunnus 0932125-7
Länsikatu 15, 3B-rakennus (3 krs., yritystila 3E316)
80110 Joensuu
p. 040 487 4897
www.visitkarelia.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Leena Hoppania
p. 040 7242076
Länsikatu 15, 3B-rakennus (3 krs., yritystila 3E316)
80110 Joensuu

3. Rekisterin nimi

VisitKarelia Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

a) Henkilötietolain 8 luvun mukaiset yleiset edellytykset, esim.
-asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
-asiakaskirjeet ja -tiedotteet

b) Henkilötietolain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely erityisiä tarkoituksia varten
-tutkimus
-suoramarkkinointi ja muut osoitteelliset lähetykset
-sisältöjen ja mainonnan kohdistaminen
-palvelun kehittäminen

5. Rekisterin tietosisältö

  • Nimi ja sähköposti
  • Mikäli asiakas niin valitsee, myös postiosoite ja puhelinnumero
  • IP-osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • Asiakkaan oma ilmoitus (sähköpostilla, internetin kautta, messuilla arvonnan yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla)
  • Keräämme tietoa verkkosivustomme käyttöön liittyen Google Analytics:illä ja lisäksi käytämme Facebookin seurantakoodeja sisältöjen ja mainonnan kohdentamiseksi (mm. remarketing) ja niiden toiminnan mittaamiseksi. Meillä ei kuitenkaan ole pääsyä yksittäisen henkilön käyttäytymistä koskeviin tietoihin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle, sillä tietoja tallennetaan ja säilytetään vain sähköisessä muodossa ja käyttämiemme palveluntarjoajien palvelimet saattavat sijaita EU:n ulkopuolella (esim. Yhdysvalloissa). Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle tapahtuu tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja tietoja siirretään vain EU-US Privacy Shield -sertifioituihin yrityksiin (Facebook Inc. ja Google LLC).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokoneet pidetään riittävästi vartioituina ja niihin on pääsy vain määrätyillä henkilöillä käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2.)

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyynnöt osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2).

11. Muut mahdolliset oikeudet

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely ja käyttö kohdan 4 mukaisiin tarkoituksiin. Kieltopyynnöt osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2.)

Evästeet

Mikä on eväste?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja tai tiedonpalasia, jotka tallentuvat tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi vieraillessasi sivustollamme. Eväste sisältää tyypillisesti verkkosivun nimen, josta eväste on peräisin, evästeen ”eliniän” (eli kuinka pitkään eväste pysyy laitteellasi) ja arvon, joka on tyypillisesti sattumanvaraisesti luotu numerotunniste. Eväste ei vahingoita päätelaitetta. Evästeiden käyttö voi olla välttämätöntä joidenkin sivujen toimimisen kannalta.

Miksi käytämme evästeitä?

Käytämme verkkosivustoillamme (visitkarelia.fi ja dmo.visitkarelia.fi) evästeitä, jotta ymmärtäisimme kuinka käyttäjät käyttävät sivustoamme ja kuinka voimme parantaa sivuston rakennetta ja sisältöä. VisitKarelian hallinnoimien verkkosivujen evästeet eivät kerää IP-osoitteen lisäksi henkilötietoja, vaan seuraamme evästeiden kautta ainoastaan kävijäliikennettä, jota analysoidaan Google Analytics -ohjelman kautta.

Sosiaaliset laajennukset

Visitkarelia.fi -sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia. Visitkarelia.fi -sivustolla käytössä olevat sosiaaliset laajennukset/yhteisöpalvelut ovat: FacebookInstagram ja Youtube, joista kullakin palvelulla on omat tietosuoja-asetuksensa. Näihin sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selainasetuksia. Huomioithan kuitenkin, että jotkin verkkopalveluun sisältyvät palvelut voivat edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Poistaessasi evästeitä, muista poistaa ne kaikista käyttämistäsi selaimista. Oheiset linkit auttavat asetuksen valinnassa eri selaimilla.

Sähköpostimarkkinointi

VisitKarelia julkaisee kerran kuukaudessa Matkailun ajankohtaiset -uutiskirjeen, joka kertoo matkailun kuulumisista Pohjois-Karjalassa. Uutiskirjeen tilaaminen tai postituslistalta poistuminen onnistuu seuraavien linkkien kautta.

Tilaa uutiskirje

Poistu postituslistalta 

VisitKarelian postituslistoille liittyviltä kerätään yhteystiedot. Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä pyydetään erillinen lupa yhteystietojen keräämiseen. VisitKarelian järjestämissä sosiaalisen median kilpailuissa henkilötietoja ei kerätä erilliseen rekisteriin, mutta niitä voidaan pyytää osallistujilta mahdollista arvontaa tai palkintojen toimittamista varten. VisitKarelian tapahtumiin osallistuvilta voidaan kerätä yhteystiedot tapahtumaan, koulutukseen tai muuhun tilaisuuteen liittyvää tiedottamista varten. VisitKarelia ei luovuta keräämiään yhteystietoja yrityksen ulkopuolelle kaupallisiin tarkoituksiin.