1 TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ
2 KESTÄVÄN MATKAILUN OHJELMA
3 TUKEA KORONATILANTEESSA 
4 KUULUMISIA MARKKINOILTA – EUROOPPA, VENÄJÄ JA AASIA
5 DIGITAALISET FAM-TRIPIT TYÖN ALLA
6 BOMBAN ALUE UUDEN BRÄNDIN ALLE
7 AJANKOHTAISIA POIMINTOJA1 TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ

Digiloikka kestävän matkailun tuotteilla

Matkailutoimialan muutokset saivat päällä olevasta poikkeustilasta myös vauhtia. Näitä muutoksia olemme jo aiemmin strategioissa, toimialatrendien katsauksissa ja useissa kehittämishankkeissa kuulleet ja käsitelleet. Nyt muutokset kuitenkin tapahtuvat enemmän toimialan tilan pakottamana ja muuttavat sitä nopeammin ja pysyvästi. Näitä muuttuvia tekijöitä ovat: 1) digitaalisuuden painotus jakeluteissä sekä 2) kestävän ja vastuullisen tuotteiston kasvanut kysyntä.

Webinaarit ja etäkokoukset viestivät nyt digitaalisesta muutoksesta jossa matkailijat tutustuvat ja ostavat vain digitaalisesti. Muutoksena tapahtuu se että toimialan välitysmyynti digitalisoituu nopeammin kuin aiemmin. Perinteinen matkojen välitysliiketoiminta on koetuksella ja OTA-toimijat (Online Travel Agency) uudistuvat ja vahvistuvat sekä myynti- että mediakanavina. Matkailualueilta vaaditaan nyt ketteryyttä kehittyä tarjoamaan digitaalisesti jaeltavia ja ostettavia tuotteistoja moniin eri kanaviin. Voimme todeta että periaate tässä digikilpailussa on: ”Nyt pitää lähteä mahdollisimman monella katiskalla kalaan”.

Toimiala hakee myös aktiivisesti uutta tuotantoa menetetyn tilalle. Kaikki matkailijat ja myyntitoimijat eivät pysty tai halua käynnistää matkatuotantoa aiempiin suosikkikohteisiin tai aiemman liiketoiminnan tuottavimpiin matkapaketteihin. Olemme jo näitä yhteydenottoja saaneet myös VisitKarelialle ja niissä korostuu kestävän matkailun tuotekysyntä tuleville myyntikausille. Nyt on oikea aika lähteä kehittämään ja nostamaan näkyville omaa kestävää ja vastuullista matkailupalvelutuotantoa.

VisitKarelia on käynnistänyt molemmista teemoista mm. webinaarisarjat ja kasvustrategiamme mukaiset askellukset. Katso sisällöt ja aikataulut tästä uutiskirjeestä tai dmo.visitkarelia.fi-sivustoltamme ja lähde mukaan matkailumme kasvupolulle.

I #lovekoli,

Jaakko Löppönen
VisitKarelia Destination CEO
Connect and follow at LinkedIn: fi.linkedin.com/in/jaakkolopponen2 KESTÄVÄN MATKAILUN OHJELMA

Kestävän matkailun ohjelma käynnistyy

VisitKarelia on hyväksytty mukaan VisitFinlandin luomaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan. Aloitamme toukokuun alussa ohjelmaan kuuluvat käytännön toimet yhdessä alueen matkailuyritysten ja kehitysyhtiöiden kanssa.

Käytännön työskentelyn tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman monelle alueen yritykselle ja VisitKarelia-destinaatiolle Sustainable Travel Finland -merkki. Sustainable Travel Finland -merkin ajatus on tarjota yrityksille konkreettinen kestävän matkailun työkalupakki, joka helpottaa kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksumista yrityksen arkeen. Kestävän matkailun projekti etenee VisitFinlandin koulutusten ja ennalta suunniteltujen askeleiden kautta, kuitenkin huomioiden jokaisen ohjelmaan osallistuvan yrityksen yksilöllisen kehityspolun.

Sustainable Travel Finland -valmennukset toukokuussa

Valmennuksiin osallistuminen tai niiden sisältöä vastaavien tietojen hallitseminen on yksi Sustainable Travel Finland -merkin saamisen edellytyksistä. Ensimmäisessä valmennusmoduulissa saamme johdannon vastuulliseen matkailuun. Toisessa moduulissa tutustumme Sustainable Travel Finland -ohjelman askelkuvioihin, työkaluihin ja materiaaleihin. Valmennusten jälkeen yritykset tekevät päätöksen ohjelmaan osallistumisesta. Valmennukset järjestetään verkkovalmennuksina seuraavasti:

 • Moduuli 1. – Johdatus vastuulliseen matkailuun 3h, ma 4.5.2020 klo 12-15
  Aiheena määritelmät ja käsitteet: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja eettinen vastuullisuus matkailuyritysten toiminnassa. Globaalit trendit, asiakasymmärrys ja vastuullisuus tuotteistamisessa.
  Rekisteröidy webinaariin tästä.
 • Moduuli 2. – Sustainable Travel Finland -ohjelman askelkuviot, työkalut ja materiaalit haltuun 3h,
  to 7.5.2020 klo 9-12
  Mitä ohjelma pitää sisällään ja millaiset ovat yrityksen askelkuviot? Ohjelmaan hyväksytyt serfitikaatit. Osallistujat saavat tukea ja ohjeet itsenäisesti ohjelmassa etenemiseen ja tarvittavien materiaalien tekemiseen.
  Rekisteröidy webinaariin tästä.

Valmennusten jälkeen kestävän matkailun ohjelman seuraavista askelista tiedottaminen tapahtuu erillisen tiedotuslistan kautta pilottiprojektiin lähteville yrityksille ja aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittaudu kestävän matkailun tiedotuslistalle täältä.

Lisätietoja kestävän matkailun ohjelmasta: anne.kokkonen@visitkarelia.fi, p. 040 751 2744.

Energistä toukokuuta toivottaen,

Anne Kokkonen
Markkinointikoordinaattori

Kestävä kehitys arkipäivän toiminnassa

Kestävä kehitys on harkittuja hankintoja ja kumppanuuksia

Äksyt Ämmät ja Puukarin Pysäkki ovat jo mukana Sustainable Travel Finland ohjelmassa Kainuun Wild Taigan pilottialueen kautta. Äksyjen Ämmien Minna Murtosen mukaan kestävä kehitys vaatii pitkäjänteistä työtä ja toimenpiteet lähtevät arkipäivän toiminnasta. Kestävän matkailun käytännön toimia ovat esimerkiksi jätteiden lajittelu ja kierrätys, lähi- ja luomuruoka, ja muut kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ja kotimaiset hankinnat. Äksyillä Ämmillä myynnissä olevat matkapaketit ovat tarkkaan mietittyjä vastuullisia luontotuotteita, joissa on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki.

Murtosen mukaan sekä kotimaassa että ulkomailla on tärkeää löytää oikeat yhteistyökumppanit, jotka jakavat saman näkökulman toiminnasta. Kansainvälistä markkinointia ja myyntiä tehdessä yrityksellä on tärkeää olla jokin kansainvälisesti tunnustettu laatusertifikaatti, kuten TourCert. Lisäksi pitää olla mukana eri vastuullisen matkailun yhdistyksissä, joista yksi esimerkki on responsibletravel.com. Kotimaassa Murtonen pitää erityisen hyvänä työskentelyä luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen parissa. Pohjois-Karjalan Biosfäärialue ja sen luomat kumppanuussopimukset ovat hänen mukaansa jo vuosikausia olleet vastuullisuuden verkosto, joka yhdistää matkailun sekä myös muun yritystoiminnan kestävän kehityksen toimenpiteet.

Tutustu Äksyjen Ämmien 10 vastuullisuustekoon.

Pohjois-Karjalan biosfäärialue käytännön toimien tukijana

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johtava asiantuntija, Pohjois-Karjalan biosfäärialueen koordinaattori Timo J. Hokkanen toteaa, että kestävyys on kaikkien maailman valtioiden matkailustrategioiden avainsana. Matkailun toimintakokonaisuus on erittäin laaja ja sen kestävyyden parantaminen edellyttää paljon ja monipuolisia toimia ja yhteistä tahtoa niiden toteuttamiseen. Hokkasen mukaan Pohjois-Karjala on matkailualueena pieni, mutta ei syrjässä valtavirrasta. Hänen mukaansa alueella kestävyyden tavoite ja toimintatavat tiedetään ja niiden eteen tehdään tavoitteellista työtä.

Pohjois-Karjalan biosfäärialue on toiminut vuosia kestävän matkailun hyväksi yhdessä mm. Metsähallituksen, raja-alueen kuntien ja monien luonto- ja kulttuurimatkailuyritysten kanssa. Myös Karelia Ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopiston matkailuala ovat keskeisiä kumppaneita. Kumppanuussopimus on valmisteilla myös VisitKarelian kanssa. –Kumppanuusverkoston kautta voidaan tehokkaasti yhdistää alueella jo tehty työ, erilaiset toimijat ja kehittämiseen tarvittava tekninen osaaminen sekä käytännön toimintatapojen opetus. Kestävyys ja vastuullisuus vaativat toimia, mutta ne myös parantavat tehokkuutta, yhteistyötä ja näkyvyyttä ja tuovat lopulta yrittäjälle myös enemmän viivan alle sekä valoa tunnelin päähän, Hokkanen toteaa.

Biosfäärialueen hankkeet tukevat yritysten ja yhteistyökumppaneiden käytännön toimia. Luonnonsuojelualueiden käyttäjäpaineen hallintaa kehitetään parhaillaan yhdessä Metsähallituksen kanssa CBC SUPER -hankkeessa, jossa mallialueina ovat Kolin ja Petkeljärven kansallispuistot. Hankkeessa on valmistunut myös ensimmäinen Pohjois-Karjalan kansallispuistoja ja biosfäärialuetta koskeva luontomatkailusuunnitelma.  Pienten ja keskisuurten luontomatkailuyritysten ekotehokkuutta parannetaan CBC NatureBeST -hankkeessa, jonka toinen suomalainen kumppani on Suomen Ympäristökeskus. Hokkanen kertoo, että hankkeessa on selvitetty yritysten ekotehokkuuden pullonkauloja. Seuraavaksi järjestetään yrityksille webinaareja ja opastusta rahoitusmahdollisuuksista tilanteen parantamiseksi.  Yritysten kanssa toteutetaan myös muutamia pilottiratkaisuja ongelmien helpottamiseksi, ja toiminnan tueksi laaditaan kirjanen ratkaisuista.

Tutustu Pohjois-Karjalan biosfäärialueen hankkeisiin.

Ilomantsissa uusia konsepteja ja voimaa yhteistyöverkostosta

Ilomantsin matkailuyhdistys oli kolme vuotta mukana Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kansainvälisessä SHAPE-luonto- ja kulttuurimatkailuhankkeessa. Matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Eero Tuomiston mukaan menestys edellyttää jatkossa toiminnalta vahvaa vastuullisuuden ja kestävyyden arvopohjaa, josta tulee myös pystyä viestimään selkeästi. Tuomisto kertoo SHAPE-hankkeen olleen erittäin positiivinen. –Se toi alueelle konkreettista hyötyä ja synnytti uuden toimintakonseptin: Koitajoen luontotriatlon yhdistää omaan tahtiin toteutettavan patikoinnin, melonnan ja pyöräilyn. Tämän konseptin varaan on jo rakennettu tuotteita ja niitä on testattu hyvällä menestyksellä sekä kansainvälisillä että kotimaisilla vierailla, Tuomisto kertoo.

Tuomisto jatkaa, että tällä hetkellä keskeiset Ilomantsin alueen matkailutoimijat ovat mukana toiminnassa ja yhteistyötä tehdään myös alueen ulkopuolelle. Luonto- ja kulttuuriarvoihin sekä kestävyyteen perustuva matkailun yhteistyöverkosto on vahvistunut ja arvopohja selkeytynyt. Matkailun yritystoiminnan kehittäminen entistä vastuullisemmaksi on välttämättömyys ja liiketoiminnan kestävyyden kannalta ainoa mahdollisuus meilläkin, Eero Tuomisto summaa.3 TUKEA KORONATILANTEESSA

Tietoa tukitoimenpiteistä

VisitKarelian kyselyn tulokset luettavissa

VisitKarelia kartoitti kyselyn kautta koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksia pohjoiskarjalaisten matkailuyritysten toimintaan. Raportti kyselyn tuloksista on luettavissa täällä. Kysely tullaan toteuttamaan uudelleen kesän aikana, jotta saamme lisätietoa koronan vaikutuksista pidemmällä aikavälillä.

Koronavirukseen liittyvää tietoa on tarjolla myös:

Voit myös ottaa yhteyttä eri markkinoita koskevissa asioissa suoraan Account Managereihimme:

 • Yu Nan / Aasia nan.yu@visitkarelia.fi, 050 349 6009
 • Anna Härkönen / Venäjä anna.harkonen@visitkarelia.fi, 0400 239 619
 • Leena Tervakorpi / Eurooppa leena.tervakorpi@visitkarelia.fi, 040 614 7273

TEM, ELY-keskus, Business Finland ja alueelliset kehitysyhtiöt tukena:

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut ohjeet yrityskoon mukaan tälle sivulle.

ELY-keskuksen rahoitus

ELY-keskuksen myöntämä koronarahoitus soveltuu hyvin myös pienille matkailualan yrityksille: ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Poikkeusrahoitus on suunnattu yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä (mukaan lukien yrittäjät), yritysmuodosta riippumatta. Toiminimiyrityksissä työntekijöitä voi olla enemmänkin. Hakemuksen voi tehdä yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. 

Rahoitusta haetaan yritystukien sähköisen asioinnin kautta.

Muita lisätietoja rahoituksen hakemiseen ELY-keskuksen sivuilla.

Business Finlandin kriisirahoitus

Business Finland tarjoaa yli viisi henkilöä työllistäville yrityksille mahdollisuuden hakea häiriörahoitusta koronaviruksen aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi. Kyseessä on avustus, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Perusedellytyksiä on yhtiömuotona Oy, Ky tai Ay ja terve talous. Enintään 10 000 EUR voi saada akuuttia koronatukea juuri tästä tilanteesta aiheutuneiden ongelmien ratkaisuun. 100 000 EUR voi saada pidemmän tähtäimen kehityshankkeeseen. Rahoitus soveltuu mm. uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen ja testaamiseen.

Lisätietoja Business Finlandin rahoituksesta.

Kehitysyhtiöiden apu yrityksille

Kehitysyhtiöt tarjoavat monipuolista tietoa ja apua yrityksille koronatilanteessa. Tutustu oman kehitysyhtiösi tarjoamiin palveluihin ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kuntien korona-avustus yksinyrittäjille

Yksinyrittäjien 2000 euron korona-avustukset ovat haettavissa. Hakemisessa on kuntakohtaisia eroja, joten tutustuthan hakuohjeisiin huolellisesti ennen hakemuksen lähettämistä

Business Joensuun tiedote hakemustilanteesta ja ohjeita hakemiseen 28.4.2020.4 KUULUMISIA MARKKINOILTA – EUROOPPA

Eurooppa

Markkinakatsaus

Keski-Euroopassa on jännittynyt tunnelma. 29.4. Saksan hallitus päätti jatkaa matkustuskieltoa 14.6.2020 asti. Kesäloma-ajan matkustussuositukset/rajoitukset määritellään myöhemmin. Kun rajat voidaan avata, luontomatkailun povataan kasvavan. Kestävä matkailu on myös nouseva trendi. Kesälomalla halutaan meloa, patikoida, pyöräillä, tutustua paikallisiin, syödä hyvin ja kalastaa. Myös talvikohteena Pohjois-Karjalaa on syytä tarjota uudeksi kohteeksi aktiivisesti nyt, kun katseet ovat kääntymässä tänne päin. Ja voisiko vihdoin olla aika esitellä uusi sesonki; syksy? Yksi tutkijoiden ennustamista skenaarioista on, että ainakin hetkellisesti Skandinavian ja Suomen kiinnostavuus matkakohteena lisääntyy.

Alueellamme muutamat yrittäjät ovat saaneet Saksasta yhteydenoton, missä aiemmin Etelä-Euroopan matkoja tehnyt matkanjärjestäjä etsii sopimuskumppania kaudelle 2021 Pohjois-Karjalasta. Melko varmasti kyseinen asiakas on ottanut yhteyttä myös muihin alueisiin Suomessa. Jos saatte tällaisia yhteydenottoja, niin autan mielelläni, esimerkiksi varmistamaan, että kyseessä on vakavasti otettava toimija, mutta voin myös muuten edesauttaa, että saisimme kyseisen matkanjärjestäjän vakuuttumaan juuri Pohjois-Karjalasta oikeana kohteena heidän asiakkailleen. Lyhyt sähköposti riittää, mutta aina on mukava vaihtaa pari sanaa puhelimessakin!

Euroopan Online Speed Dating-tapahtumat /Visit Finland

Visit Finland tarjoaa mahdollisuutta osallistua virtuaalisiin teemoitettuihin matkanjärjestäjätapaamisiin touko-kesäkuussa. Tapaamiset ovat maksuttomia kaikille Suomen matkailuyrityksille, jotka haluavat Saksan ja Beneluxin markkinoille. Matkanjärjestäjien puolelta toivottu, että mukana olisi yrittäjiä Pohjois-Karjalasta. Yhtenä teemana on todennäköisesti ”Kestävä matkailu Karjalassa”. Lennu osallistuu alue-edustajana, mutta olisi mainiota jos myös yrityksiä saataisi alueelta mukaan.

Näin homma toimii: käy rekisteröitymässä oheisen linkin kautta, VF kokoaa rekisteröitymiset ja jakaa teemoittain osallistujat kokouksiin. Osallistujat kootaan niin, että tarjonta täydentää toisiaan, ei kilpaile. Kokoukset ovat lyhyitä speed dating-tyyppisiä keskustelun avaajia ja keskustelut käydään englanniksi, ja mahdollisuuksien mukaan saksaksi. Kahdenkeskisiä myyntineuvotteluita jatketaan esittelyjen ja keskustelun jälkeen samoin kuin muidenkin myyntitapahtumien jälkeen. Halutessasi voit olla ennen ilmoittautumista yhteydessä Lennuun (p. 0406147273) niin jutellaan lisää.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä (muista kertoa Lennulle, että ilmoittauduitte mukaan)

Myös Nordic Marketing tarjoaa mahdollisuutta one-to-one-tapaamisiin matkanjärjestäjien kanssa pienryhmille alue-edustajan johdolla.  Järjestelyjen hinta on 4800 EUR, joten kun osallistujia on alue-edustajan lisäksi seitsemän, on hinta per yritys 600 EUR. Tällaisella kaavalla voimme itse päättää teeman ja ajankohdan, Nordic Marketing huolehtii muusta. Mikäli tähän on alueella kiinnostusta, niin olettehan yhteydessä minuun, niin käydään pienemmällä ryhmällä asiaa tarkemmin läpi ja päätetään osallistumisesta.

Livenä saksalaisiin, sveitsiläisiin ja itävaltalaisiin koteihin

Tällä hetkellä jopa miljoonissa kodeissa Euroopassa unelmoidaan mahdollisuudesta nauttia puhtaasta luonnosta, upeista maisemista ja inspiroitua kiinnostavasta kultturitarjonnasta. Skandinavien.live on uusi digitaalinen alusta, joka aloittaa toimintansa toukokuussa 2020 ja vastaa juuri tähän kysyntään. Sen kautta saksankielisessä Euroopassa saadaan seurata tapahtumia ja live-kuvaa koko Skandinaviasta 24/7. Palvelu on maksuton ja seuraajia tulee epäilemättä olemaan todella paljon. Oletko järjestämässä maksutonta online-konserttia, onko suunnitelmissa leivonta-workshop tai aiotko viedä ihmisiä metsään digitaalisesti? Haluatko esitellä kanteleen soittoa, pirtanauhan punontaa tai linnunpönttöjen tekoa saksalaisyleisölle? Kuka tahansa voi ilmoittaa Facebook/Instagram/Youtube Live -esityksensä ajankohdan ja striimaukset järjestellään teemoittain katsojien löydettäväksi. Yritysten mainosmielessä tehtyjen videoiden näyttäminen on maksullista, saan ensi viikolla lisätietoa hinnoista.

Jos haluat kuulla tästä lisää, niin laita Lennulle viestiä! Näytään ja kuulutaan! leena.tervakorpi@visitkarelia.fi

Tsemppiä taas ja hauskaa vappua toivottelee,

Lennu
Europe Account Manager4 KUULUMISIA MARKKINOILTA – VENÄJÄ

Venäjä

Venäläiset viettävät nyt enemmän aikaa verkossa. Tämä näkyy myös VisitKarelian nettisivuilla. Kahden kuukauden aikana sivujen keskimääräinen katselusyvyys on noussut 1,6 sivuun ja sivuilla vietetty aikaa kasvoi 1,37 kertaa vuoden takaiseen lukuun verrattuna. Luetuimmat venäjänkieliset sivut touko-huhtikuussa olivat: Ostosmatkailu, Loma luonnon keskellä, Marjastus ja sienestys, Karjalainen keittiö, Kylpylät ja palautus. Sivujen kävijät tulevat pääsääntöisesti Pietarin ja Moskovan alueelta ja ovat iältään 25-54 vuotiaita. 70 % kävijöistä tulee sivuille hakukoneiden kautta, joista suurimpana on Google.

Tällä hetkellä venäläiset varaavat paljon mökkikohteita, niillä alueilla, jossa se on sallittu. Moneen Pietarin ja Moskovan alueella sijaitsevan mökkilomakylän käyttöaste huhti-toukokuussa on noussut 100 prosenttiin hinnannoususta huolimatta. Samaan aikaan kyseisten kohteiden hotellien käyttöaste on jäänyt n. 20 prosenttiin. Todennäköisesti mökkilomien suosio pysyy vakaana myös rajojen avauduttua ja Suomen puhtaus, turvallisuus ja läheinen sijainti tulee houkuttelemaan venäläisiä matkailijoita. Suurempina uhkina kehitykselle ovat ruplan kurssin lasku ja kuluttajien taloudellisen tilanteen heikentyminen.

Kriisin aikana ja rajojen pysyessä kiinni panostamme sisältöihin ja sosiaalisen mediaan. Ilmoitathan meille, jos sinulla löytyy venäjänkielisiä tarinoita, videoita tai muita materiaaleja, jonka voisimme jakaa meidän kanavissamme. Erityisen tärkeä olisi nyt lisätä aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa. Järjestämme miellämme yritysten kanssa kilpailuja, arvontoja ja pieniä leikkejä somessa. Ota rohkeasti yhteyttä, niin ideoidaan yhdessä!

Venäjänkielisiä sisältöjä

Haetaan venäjänkielisiä sisältöjä kohteista ja palveluista, joita voimme jakaa jatkossa VisitKarelian verkkosivuilla ja somessa. Erityisesti sisältöjä tarvitaan seuraaviin teemoihin:
– luontomatkailu ja hyvinvointi (esimerkiksi: kalastus, luonnossa liikkuminen, marjastus, sienestys, uimarannat, hyvinvointia luonnosta).
– aktiviteetteihin liittyvät sisällöt (esimerkiksi: pyöräilyreitit, laskettelu, pitkät vaellukset, koskenlaskut)
– kulttuuri- ja ostosmatkailu (karjalainen keittiö, reseptit, kulttuurikohteet, yleistä tietoa ostosmatkailun mahdollisuuksista)
Sisällöt voi olla tekstejä, kuvia, videoita. Laita ehdotuksesi anna.harkonen@visitkarelia.fi

Illallisohjelmia vuodenvaihteeseen

Visit Finland hakee illallisohjelmia venäläisten vuodenvaihteeseen. Kaikki ohjelmat ja tapahtumat ovat tervetulleita, myös sellaiset, jotka ovat vasta suunnitteluvaiheessa. Myös suomalaisille ja paikallisille suunnatut autenttiset ja paikalliset ohjelmat ovat tervetulleita. Ohjelmat voi lähettää suomeksi, englanniksi tai venäjäksi. Tärkeintä on, että kohteessa asiakkaiden saapuessa palvelua pystytään tuottamaan vähintäänkin englannin kielellä. Ohjelmat voi lähettää sekä minulle anna.harkonen@visitkarelia.fi että Visit Finlandille Aleksandra.Shakhnovich@businessfinland.fi.

Lämmintä kevään jatkoa toivottaen,

Anna Härkönen
Russia Account Manager4 KUULUMISIA MARKKINOILTA – AASIA

Asia

China’s thriving live stream industry is activating tourism recovery 

Live stream is not a new phenomenon in this world. In China, the trend started couple of years ago already, first in gaming industry. During the lockdown caused by the coronavirus outbreak, the medium found its moment to thrive. Live streaming suddenly become the most important tool for brands to reach consumers who cannot leave their homes. Different approaches for gaining revenue are soon developed around the medium.

According to a report published by a leading Social Media platform in China in 2019, 33.6% generation Z in China watch live streams daily. Average time spent is more than 2 hours every day. The most typical commercial live stream format involves a live host, demonstrating a product and answering questions to online audience. Turnover can reach million euros in a single event, if the live streaming involves celebrities or influencers.

Live stream also brought more possibilities for tourism business to recover in China. James Liang, founder and Chairman of Ctrip (China’s largest OTA) has been hosting his own livestreams to promote domestic destinations in China. In the beginning of April, he hosted a livestream to promote travel products in Mogan mountain resort. The event attracted more than 1 million viewers; sales of travel products reached 26,9 million yuan (€ 3,5 million)

OTA in China already has started to build their own live stream platform before the pandemic, such as Alibaba Fliggy. According to the spokesperson of Fliggy: the merchants who actively use live stream function is not only keeping in touch with their followers but also issue coupons through live streaming, which has already identified a batch of post-epidemic travel needs.  There is no doubt that customers’ demands are still existing.

To scout how our destination can utilise the live stream tool in the future, we launched several destination pilot live streams together with our partner Secoo Holding. We got quite positive feedback from the viewers. With our team, we are trying to include the live stream medium into our digital FAM development.  If you have content or idea, and are interested to run test of live stream with us, please feel free to contact me.  nan.yu@visitkarelia.fi

Enjoy the birds chirping,

Yu Nan
Asia Account Manager5 DIGITAALISET FAM-TRIPIT TYÖN ALLA

DigiFAM development is on the way  

Familiarization tour (FAM trip) is a valuable tool for destination to engage and educate tour operators and suppliers. It serves variety purpose such as, bringing positive publicity to the destination, increasing amounts of product operators are selling, enhance product knowledge and market knowledge for both sides.  

For years, VisitKarelia has been organizing FAM trips to bring tour operators, travel agents, and travel media to the destination. To cope with the current unprecedented situation and to plan for future, our team think it is the time to adapt and take our FAM trips also to a next level.  

Team VisitKarelia is trying to construct and digitalize our FAM trips of our destination, in an effort that it can serve all parties best in the future. We are developing our digiFAM in three different pathways for operators and agents, PR & media, and individual customers. Our account managers are currently leading the development processes. First digiFAM pilot for German market is planned to take place in August / September. In future we are planning more specialized digiFAMS for tour operators interested in nature holidays, cottage life and cultural holidays. We will soon release more practical information and guidance for the destination in our DMO’s communication channels. Stay tuned.  6 BOMBAN ALUE UUDEN BRÄNDIN ALLE

Yhteismarkkinoinnilla Bomban aluetta tunnetuksi

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES ja Nurmeksen alueen matkailuyrittäjät päättivät vuosi sitten, että alueen matkailun liikevaihto tuplataan viiden vuoden sisällä. Yksi toimenpiteistä liikevaihdon kaksinkertaistamiseksi on saada lisää alueelle matkailijoita yhteismarkkinoinnin avulla. Yhteismarkkinoinnin vahvistamiseksi luotiin yhteinen brändi ja käytämme matkailumarkkinoinnissa Bomba-nimeä kuvaamaan koko Nurmeksen aluetta. Nurmeksen alue tunnetaan Bomban talosta, joten nimen hyödyntäminen antaa jo tunnettuudelle pohjaa, eikä rakentamista tarvitse aloittaa täysin alusta.

Bomba on kolmen kansallispuiston keskellä, jylhien vaaramaisemien ympäröimänä, Pielisen rannalla. Meillä kävijä voi ottaa irtioton arjesta hiljaisuuden keskellä, tutustua karjalaiseen kulttuuriin ja voimaantua luonnossa liikkumisesta. Bomballa käyntin voi sisältyä vaikka kävely Puu-Nurmeksessa, lounas Puukarin Pysäkillä tai saariretki Pielisen Retken kanssa. Bomba-nimi kiteyttää alueen hengen ja matkailubrändi tuo alueen palvelut sekä vahvuudet yhteen saman katon alle. Brändi toimii sateenvarjona, jonka alla olevat yhdeksän matkailuyritystä ovat samanarvoisia.

Meidät löytää osoitteesta www.bomba.fi, Instagramista ja Facebookista LakelandBomba-nimellä. Käy kurkkaamassa ja seuraamassa meitä! Brändin hyödyntäminen on vapaata kaikille – haluamme antaa myös sinulle mahdollisuuden halutessasi hyödyntää ja kertoa eteenpäin tarinoita alueesta. Käytä Instagramissa #löysinitsenibombalta tai #lakelandbomba, niin jaan kertomaasi tarinaa eteenpäin. Päivitän ja ylläpidän brändin kanavia ja verkkosivuja, joten Bomba-brändiin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä minuun sähköpostitse tai puhelimitse.

Aurinkoista kevättä kaikille!

Kati Lipponen
Matkailukoordinaattori
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES
kati.lipponen@pikes.fi
050 406 61227 AJANKOHTAISIA POIMINTOJA

Maaliskuun matkailun tunnusluvut

Koronavirus näkyy maaliskuun tunnusluvuissa

Maaliskuussa koko maailman ja Pohjois-Karjalan matkailu joutui poikkeusoloihin, joiden vaikutus näkyy tunnusluvuissa.  Maaliskuun aikana yöpymisiä kirjattiin 20 800 (-41%). Kotimaisissa yöpymisissä pudotus oli 47 prosenttia ja ulkomaisissa 12 prosenttia. Ulkomaalaisten yöpymisista suurin osa (1400 yötä) kirjattiin saksalaismatkailijoille. Vapaa-ajan matkailu väheni 48% ja liikematkailu hieman yli neljänneksen.

Pohjois-Karjalan matkailun tunnusluvut >>

Ilmoittaudu VisitKarelian webinaareihin:

Sustainable Travel Finland -valmennukset toukokuussa:

 • Ma 4.5. klo 12–15 Moduuli 1. – Johdatus vastuulliseen matkailuun 3h, Anu Nylund, Mood of Finland
  Aiheena määritelmät ja käsitteet: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja eettinen vastuullisuus matkailuyritysten toiminnassa. Globaalit trendit, asiakasymmärrys ja vastuullisuus tuotteistamisessa.
  Ilmoittaudu mukaan >>>
 • To 7.5. klo 9–12 Moduuli 2. – Sustainable Travel Finland -ohjelman askelkuviot, työkalut ja materiaalit haltuun 3h, Anu Nylund, Mood of Finland
  Mitä ohjelma pitää sisällään ja millaiset ovat yrityksen askelkuviot? Ohjelmaan hyväksytyt serfitikaatit. Osallistujat saavat tukea ja ohjeet itsenäisesti ohjelmassa etenemiseen ja tarvittavien materiaalien tekemiseen.
  Ilmoittaudu mukaan >>>

Digivalmennukset toukokuussa:

 • Ti 5.5. klo 11–12 Doerz-alusta matkailutoimijoille ja yksityishenkilöille, Tomi Virtanen
  Webinaarissa tutustutaan Doerz alustaan. Doerz Local kokoaa elämykset yhteen paikkaan helposti ostettavaksi. Sekä yritykset että yksityishenkilöt voivat tarjota aktiviteetteja.
  Ilmoittaudu mukaan >>>
 • Ke 6.5. klo 14–15 Joiku Booking matkailuyrittäjille, Harri Heinonen ja Sami Seppänen
  Joiku tuo matkailupalvelujen myyntiin teknologiapalvelun, jossa matkailuyrittäjät saavat tuotteet myyntiin verkkokauppaan ja parhaimpiin kotimaisiin ja kansainvälisiin myyntikanaviin.
  Ilmoittaudu mukaan >>>
 • Pe 8.5. klo 10–11.30 Ajankohtaiset vinkit matkailuyrityksen someviestintään nykyisessä markkinatilanteessa, Eveliina Saarimaa, FlowHouse Oy
  Ilmoittaudu mukaan >>>
 • Ke 13.5. klo 10–11.30 Verkkosivut ja matkailun verkkokauppa, Pekka Rönkkönen, AtFlow Oy
  Ilmoittaudu mukaan >>>
 • To 14.5. klo 10–11.30 Matkailualan digitalisaatio kiihtyy entisestään – Digitalisaation rooli Business Finlandin näkökulmasta, Kaisa Kosonen
  Ilmoittaudu mukaan >>>
 • Ti 19.5. klo 10–11.30 Matkailuyrityksen kehitysprojektien rahoitusratkaisut, Jouni Kärkkäinen, FlowHouse Oy
  Ilmoittaudu mukaan >>>
 • Ke 27.5. klo 14-15 Johku Travel esittely, CEO Sami Hänninen
  Johku on täysin uudenlainen työkalu, aina mukanasi kulkeva järjestelmä, jonka avulla voit myydä palveluja ja tuotteita sekä seurata liiketoimintasi kehitystä.
  Ilmoittautuminen avataan pian.
 • Tustu myös Visit Finlandin Digiloikka-oppimiskokonaisuuteen sekä webinaareihin:
  MATKAILUYRITYKSEN DIGILOIKAN ABC
  WEBINAARI: OMAN VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN ABC
  WEBINAARI: MATKAILUN JAKELUKANAVAT
  WEBINAARI: OPI MITTAAMAAN VERKKOJALANJÄLKI

KARELIAN ART-RESIDENCY NETWORK AND ART TOURISM -HANKE

To 30.4. klo 10–13 Matkailutuotteiden tuotteistaminen ja tuotekortit saksankielisille markkinoille, Suvi Ahola, Nordic Marketing

Saksankielinen Keski-Eurooppa kiikarissa?

Saksankielinen Keski-Eurooppa on Suomen matkailun kannalta tärkeä ja stabiili markkina. Tiesitkö, että viime vuonna Suomen kansainvälisistä matkailijoista eniten saapui Venäjältä, ja toiseksi eniten Saksasta? Tule kuulemaan saksankielisen Keski-Euroopan matkailumarkkinoiden erityispiirteistä ja saamaan vinkkejä tuotteistamiseen ja tuotekortteihin.

Koulutus järjestetään Karelia CBC Karelian Art-Residency Network and Art Tourism -hankkeen puitteissa. Koulutus on avoin kaikille taide-, kulttuuri- ja matkailualan toimijoille, jota haluavat laajentaa toimintaansa kansainväliseen matkailuun. Koulutuksen pohjalta syntyvät taide- ja kulttuurimatkailutuotteet on mahdollista lähettää arvioitavaksi Nordic Marketingille ja niitä pyritään hyödyntämään rajanylittävien taide- ja kulttuurimatkailureittien suunnittelussa. Koulutuksessa on venäjänkielinen tulkkaus. Lisätietoja: anna.harkonen@visitkarelia.fi, puh. 0400 239 619

Mukaan pääset oheisesta linkistä. Linkki avataan vähän ennen tilaisuuden alkua.
https://us02web.zoom.us/j/87993805694 

Seuraavat matkailun aamukahvit

Kokoonnumme toukokuun aamukahveille tiistaina 26.5.2020 klo 10-12 online-kokouksen välityksellä.