Vastuullisuusviestintä Pohjois-Karjalan matkailussa

Keskeisenä osana vastuullista ja kestävää matkailua on siitä viestiminen. VisitKarelian tavoitteena on luoda maakunnan matkailumarkkinointiin ja viestintään vahvempi vastuullisen toiminnan kerronta, jossa näkyy ja kuuluu aitous ja paikallisuus. Tiedämme, että maakunnan matkailuyritykset toimivat vastuullisesti, mutta kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta kertominen kaipaa parantamista.  Tavoitteena on saada alueen matkailutoimijat itse kehittämään omaa vastuullisen matkailun viestintää – kukin omalla tavallaan, mutta yhteisin pelisäännöin. Haluamme, että me yhdessä kerromme vastuullisuusteoista ja asiakaskokemuksista.

Vk karjalainen ruoka karjalanpiirakka vatruska

Matkailuyritykset viestivät vastuullisuudesta jo nyt

Jokainen yritys panostaa vastuullisuusviestintään omalla luontevalla tavallaan. Vastuullisuudesta kertominen tai sen kertomatta jättäminen vaikuttaa entistä useammin matkailijan päätöksenteossa erityisesti silloin, kun matkailija tekee valintaa eri palveluntuottajien välillä. Me voimme auttaa matkailijaa valitsemaan paremmin.

Matkailutoimialalla vastuullisuus ja kestävyys ovat jo nyt keskeinen osa organisaatioiden markkinointiviestintää ja palvelukulttuuria. Yrityksiltä odotetaan myös virallista vastuullisuuden ja kestävän kehityksen raportointia vaikkapa osana verkkosivuja tai vuosikertomuksia. On myös ymmärrettävä, että kaikki yritykset eivät halua tuoda vastuullisuuden ja kestävän matkailun teemoja esille omassa toiminnassaan. 

vk-mustikka-varpu-metsä

Vastuullisuus tuodaan esille tekojen ja myönteisyyden kautta

 • Vastuullisuus on ennen kaikkea valintoja, tekoja ja niistä kertomista.
 • Vastuullisuusviestinnässä saa kuulua pohjoiskarjalainen ilo ja myönteisyys.
 • Haluamme nostaa vastuullisuuden yhdeksi Pohjois-Karjalan matkailuviestinnän kärkiteemaksi.
 • Teemme vastuullisuusviestintää yhdessä matkailun palveluntuottajien kanssa.
 • Vastuullisuusviestintä huomioi ekologisuuden lisäksi myös taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset elementit.
VK itarajan helmi koivunoksat

Pohjoiskarjalaisuus punaisena lankana

Matkailuyritysten vastuullisuusviestinnän on hyvä perustua aitouteen, autenttisuuteen, tietynlaiseen rouheuteen ja arkisuuteenkin. Moni vastuullisuusteko on meille arkista ja luonnollista, mutta asiakkaille tai yhteistyökumppaneille kerrottuna uutta ja erikoista. Viestintä tekee teot näkyväksi.

Vinkkejä viestinnän teemoihin:

 • Vieraanvaraisuus, välittömyys ja rehellisyys.
 • Alueen sisäinen yhteistyö, toisista ihmisistä ja luonnosta välittäminen. 
 • Perinteiden ja paikalliskulttuurin kunnioittaminen ja säilyttäminen.
 • Asiakaskokemukset ja -palautteet, joissa vastuullisuus on koettu käytännössä.
 • Yrityksen tavoitteet, arvot ja palvelukulttuuri osana vastuullisuutta.
 • Vastuullisuuteen liittyvät uhka- ja riskitekijät sekä yhteiskunnallinen keskustelu. Uskallatko kertoa myös näistä?
VK piknik aamiainen kesa

Paikallisia esimerkkejä

Pohjois-Karjalassa on hienoja esimerkkejä vastuullisesta matkailusta ja vastuullisuusviestinnästä. Suosittelemme, että hyviä käytäntöjä ja onnistuneita toteutuksia jaetaan maakunnan matkailuverkostoissa. Tässä muutama esimerkki, miten vastuullisuus voidaan tuoda näkyväksi ja konkreettisesti esille teksteinä, kuvina ja tarinoina.

Tutustu esimerkkeihin ja tunnista, missä kohtaa vastuullisuus ja kestävä kehitys ilmenevät.

Haikki Catering ja Pielisen Retki

Ilosaarirock

Huoneistohotelli Lietsu

Muistathan käyttää viestinnässä yhteisiä tunnisteita #visitkarelia_finland #luonnostaanvastuullinen ja merkitä VisitKarelian julkaisuihin. Käytä aina viestinnässä myös paikkatietomerkintää sekä alueeseen ja yritykseesi sidottuja avainsanoja. 

VK evasretki laiturilla kesa

Ketä vastuullisuus puhuttelee?

Vastuullisuusviestinnän käytännön valinnoissa auttaa kun mietit esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Onko yrityksenne vastuullinen? Perustele vastauksesi. Millaisia tekoja tai toimenpiteitä olette tehneet, jotka mielestäsi kuvaavat yrityksen vastuullista toimintaa? Oletteko kertoneet niistä ulospäin?
 • Millainen on mielestäsi vastuullisesti käyttäytyvä matkailija? Miten kuvailisit tällaista asiakasta sanallisesti?
 • Mitkä asiat ovat tärkeitä potentiaalisille tai olemassa oleville asiakkaillenne, kun hän harkitsee ostopäätöstä tai valitsee teidät?
 • Mistä kanavista ja millä tavoin tavoitat nykyisen tai tulevan asiakkaan?
 • Mitä haluaisit sanoa asiakkaille herättääksesi asiakkaan kiinnostuksen?
 • Mitä tietoa taltioit asiakkaistasi? Mitä tietoa sinulta puuttuu?
 • Millaisesta sisällöstä hän on kiinnostunut? Onko hän kiinnostunut kaupallisesta sisällöstä vai pitääkö hän tärkeämpänä aitoja tarinoita ja käyttäjien luomia sisältöjä ja kokemuksia?
 • Mitkä ovat vastuullisuuden ja kestävän kehityksen avain- ja tukisanoja, joita tulee viljellä tuotekuvauksissa, sosiaalisen median postauksissa ja verkkosivustoillakin?

Lataa valmis pohja vastuullisen matkailijan asiakasprofiilin määrittelyyn

Tutustu myös Visit Finlandin vastuullisuusviestinnän oppaaseen

VK kattaus botania puutarha joensuu

Pohjois-Karjalan vastuullisen matkailun ydinviestit

Alueemme vastuullisen matkailun ydinviestit antavat suuntaviivoja yrityksen oman viestinnän suunnitteluun. Ydinviestejä ei yleensä käytetä viestinnässä suoraan sellaisenaan. Näistä ydinviesteistä voit ottaa ideoita oman yrityksesi viestintään.

Vastuullisuus on:

 • Keskeinen arvotekijämme, joka yhdistää matkailutoimijoita ja matkailijoita toisiinsa.
 • Matkailumarkkinoinnin ja -viestinnän läpileikkaava teema.
 • Yhteinen ja yhteiskunnallinen asia, jossa onnistuminen perustuu yhteistyöhön.
 • Kehittämisen ja kehittymisen pohja.
 • Asiakastuntemusta ja myönteisten asiakaskokemusten luomista.
 • Ennen kaikkea tekoja, valintoja ja niistä kertomista.